Niet alle partijen beantwoorden vragen over agrarische sector

  Hoe denkt politiek Den Haag over een apart landbouwministerie, het toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen of over groen in de stad, om maar eens iets te noemen? Wij vroegen het aan vijftien politieke partijen. Zes daarvan gaven, om uiteenlopende redenen, geen gehoor.

  Hoewel de PVV meermaals door ons werd benaderd, kregen we geen reactie. Wie het één A4’tje tellende partijprogramma van de PVV doorneemt, zal daarin ook tevergeefs naar standpunten over de land- en tuinbouw zoeken. Met wat goede wil, kun je echter concluderen dat uitvoering van bepaalde punten uit dat programma gevolgen heeft voor ondernemers. Denk daarbij met name aan een vertrek uit de EU, een van de stokpaardjes van partijleider Geert Wilders.

  Ook nieuwkomer DENK – de partij van de tweemans Tweede Kamerfractie van Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk – gaf niet thuis, evenals de OndernemersPartij van Hero Brinkman.

  GroenLinks, Partij voor de Dieren (PvdD) en 50PLUS lieten ons weten vanwege hun beperkte menskracht niet toe te komen aan beantwoording van onze vragen. In hun verkiezingsprogramma’s roeren deze partijen echter wel degelijk tuinbouwthema’s aan. Zo vinden alle drie de partijen dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest drastisch moet verminderen en tot een minimum moet worden teruggebracht.

  GroenLinks pleit voor een ministerie voor Klimaat en Duurzame Economie. PvdD vindt dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu moet veranderen in ministerie van Duurzaamheid. Verder moet er volgens Marianne Thieme een ministerie van Voedsel en Landbouw komen.

  De reacties van de negen resterende partijen leest u in De Boomkwekerij nummer 5. Dit nummer ligt vrijdag 3 maart bij abonnees op de mat.