Partijen verdeeld over pachtwet

LTO is akkoord over herziening van de pachtwet en gaat ervan uit dat deze doorgaat. Maar het NAJK is niet akkoord.

Pachters en verpachters kregen vorige week een eindvoorstel van de herziening voorgelegd. Volgens het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) gaat dit voorstel echter voorbij aan doelen van jonge ondernemers: die willen langdurige pachtcontracten aangaan, voor continuïteit van hun bedrijf en behoud van duurzaam grondgebruik.

Ook de Bond van landpachters en eigen grondgebruikers (BLHB) is niet akkoord gegaan met het eindvoorstel. Volgens de NAJK en de BLHB wijkt het niet af van een eerder voorstel dat zij en LTO afwezen.

LTO is nu wel akkoord gegaan, omdat het toch dichtbij de uitgangspunten van LTO staat: het pachtstelsel moet duurzaam grondgebruik bevorderen, het moet zorgen voor duurzame relaties tussen pachter en verpachter, en het moet leiden tot een pachtprijs die recht doet aan inkomen dat met de grond valt te behalen.

Ook de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), ASR Vastgoed Vermogensbeheer, De 12 Landschappen en Natuurmomenten zijn akkoord met het eindvoorstel.

Reeds in de zomer van 2014 was het Akkoord van Spelderholt bereikt, de basis voor herziening van de pachtwet. De herziene wet zal waarschijnlijk over twee jaar ingaan.