Parttime tijdelijke kracht

’Beter een goede buur, dan een verre vriend’, zo was het begonnen. De buurvrouw bleek een paar jaar geleden bereid te zijn om op parttime basis te komen werken. Ze was de dochter van een bevriende kweker en wist zodoende exact waar het in de kwekerij om draait.

Daarbij wilde zij sinds de geboorte van haar eerste kind op parttime basis blijven werken. De puzzelstukken van de samenwerking pasten goed in elkaar. In de paar jaar die zij inmiddels werkte, had zij werk opgepakt dat anders bleef liggen. Daarmee bleek ook hoe belangrijk het is dat ook het noodzakelijke werk dat geen prioriteit krijgt, toch wordt gedaan.

Iedereen was een half jaar geleden blij voor haar dat ze weer in verwachting was. De aankomende gezinsuitbreiding bij de buren zal wel gaan betekenen dat ze dan gedurende 16 weken niet zal komen werken. Omdat de bevalling precies in het drukke voorjaarseizoen valt, is de keus gemaakt om voor circa vijf maanden en nog net geen 15 uur per week een vervangende kracht te zoeken. Die vervanger zal dan nog een beetje kunnen worden ingewerkt. Vervolgens zal die gedurende het zwangerschapsverlof de noodzakelijke klussen als een soort van oproepkracht kunnen wegwerken. Iedereen in het werkoverleg is het eens met deze aanpak en invulling.

Ik kreeg de vraag om voor een dergelijke oproepkracht alvast een modelletje voor de arbeidsovereenkomst op te stellen. Uiteraard kan dat want het is immers een heel bescheiden contract.

Vanwege de duur van de overeenkomst van korter dan zes maanden, mag er geen proeftijd en concurrentiebeding worden overeengekomen.

Alleen het oproepen van de werknemer gedurende de arbeidsovereenkomst vraagt wat extra aandacht. Immers, bij contracten van minder van 15 uur is de werkgever verplicht bij iedere oproep tenminste 3 uur uit te betalen. Zodoende was het advies om in de arbeidsovereenkomst aan te geven dat er gedurende een vaste hele en vaste halve dag gewerkt zou moeten worden. Maar dat was in tegenspraak met de uitkomst van het interne werkoverleg waarin men een meer flexibelere inzet had bedacht. Vanwege de mogelijk extra kosten, die een oproep voor minder dan drie uren teweeg zou brengen, is daarvan toch maar afgezien.