Vakblad voor de Bloemisterij Energie PBL: Glastuinbouw gaat CO2-doel 2020 waarschijnlijk niet halen

  PBL: Glastuinbouw gaat CO2-doel 2020 waarschijnlijk niet halen

  0

  De glastuinbouw gaat de meerjarenafspraak met de overheid over vermindering van de CO2-emissie in 2020 waarschijnlijk niet halen. Afgesproken is dat de emissie dan maximaal 4,6 megaton bedraagt, maar naar verwachting zal deze dan 6,3 megaton bedragen. Deze waarschuwing geeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het adviesorgaan van het kabinet waarschuwt ook dat de glastuinbouw en bloemkwekerijsector voor minder normoverschrijdingen moeten zorgen als het gaat om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.

  Dat blijkt uit de gisteren verschenen Balans van de Leefomgeving, een tweejaarlijks verschijnend rapport van het PBL over de toestand van milieu, natuur en ruimte. Het PBL waarschuwt dat de daling van het energieverbruik en daarmee de CO2-emissie in de glastuinbouw de laatste jaren stagneert. De sector investeert wel volop in een meer duurzame energievoorziening zoals geothermie, maar het effect is volgens het planbureau nog beperkt.

  In de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 is geen doel afgesproken voor de emissie van methaan die als lekverlies optreedt bij WKK’s. Voor de monitoring van de klimaatafspraken telt echter ook de uitstoot van methaan mee die vrijkomt uit WKK’s, de zogenoemde methaanslip. In 2016 bedroeg deze 0,9 megaton CO2-equivalenten.

  Normoverschrijding gewasbeschermingsmiddelen
  Hoewel de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen rond het jaar 2000 sterk is gedaald, schommelt het aandeel meetpunten met normoverschrijdingen al enkele jaren (2014, 2015 en 2016) rond de 60%. Vooral in gebieden met glastuinbouw, bloemkwekerijen, bollenteelt en vollegronds groenteteelt worden volgens het PBL de normen overschreden. De overheid wil het aantal normoverschrijdingen in 2023 teruggebracht hebben tot nul.

  Reageer op dit artikel

  avatar