Vakblad voor de Bloemisterij Markt & Trends Pensioen groothandel bloemen en planten nu verplicht

  Pensioen groothandel bloemen en planten nu verplicht

  0

  De pensioenregeling voor de groothandel in bloemen en planten is nu voor de gehele bedrijfstak verplicht. Dat heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaald. Het betekent dat alle bedrijven in de branche de regeling nu moeten toepassen.

  In 2007 stichtten brancheorganisatie VGB namens de werkgevers en vakbonden een eigen pensioenfonds voor groothandel (GBP), maar dat ging later – net als andere relatief kleine fondsen – op in het veel omvangrijker Pensioenfonds PGB (voortgekomen uit de grafische industrie). De regeling geldt voor werknemers in de cao-schalen 1 tot en met 6. Daaronder vallen productiemedewerkers en een deel van de administratieve krachten.

  “Zeg maar alle medewerkers, behalve leidinggevenden en de top op het gebied van inkoop en verkoop”, meldt Jack Kraypoel, die namens de VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten) bij de onderhandelingen over CAO en pensioenen in die bedrijfstak is betrokken. Hij wijst er op dat door de verplichtstelling concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt uitgesloten. “Je hebt goede bedrijven in de sector, die de regeling allang toepassen, maar ook free riders, die door geen pensioen te hanteren minder kosten maken.” Toepassing van regeling door de bedrijven wordt door de overheid gecontroleerd, onder meer via de Belastingdienst.

  8% premie
  Van het brutoloon gaat acht procent naar pensioenen. Zowel werkgever als werknemer betaalt 50% van de premie. Ook hogere echelons bij de medewerkers in de bedrijven kunnen desgewenst aan het stelsel deelnemen. Volgens Caroline van den Broek, hoofd personeelszaken bij exporteur FleuraMetz, betekent het feit dat pensioen nu in heel de branche verplicht is dat er ook meer geld in het fonds binnen komt. “Hoe meer mensen er aan meedoen, hoe meer inkomsten er zijn. Ook de beheerskosten worden straks door een groter aantal deelnemers gedragen, zodat die per aangeslotene in feite omlaag gaan”, zegt ze.

  Hoewel opgenomen in het grotere Pensioenfonds PGB heeft de groothandel in bloemen en planten wel een afzonderlijke sectorcommissie, die meepraat over de hoogte van de premies en andere voorwaarden, die onder meer in de CAO voor de bedrijfstak worden vastgesteld. In de commissie zitten vertegenwoordigers van zowel werkgevers als werknemers.

  Werknemers
  Ook de werknemersvertegenwoordigers van de vakbonden FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen zijn zeer blij zijn met de verplichtstelling. “Het is goed dat de pensioenregeling voor alle werknemers in de sector gaat gelden. Een mooi resultaat na jarenlange inspanning van ons allen”, zegt Jeroen Brandenburg van FNV Agrarisch Groen.

  Reageer op dit artikel

  avatar