Pilot multitransactie veilen op plantenklok Naaldwijk

Na de zomervakantie start FloraHolland een pilot met multitransactieveilen op de plantenklok in Naaldwijk.
Multitransactie veilen is het in één keer afhandelen van meer dan één ‘winnende’ koop.

Zijn er meerdere klanten binnen één klokstop, dan krijgen zij allemaal de koop toegewezen, mits het aantal gekochte stuks beschikbaar is. Tijdens de pilot kunnen meerdere kopen worden toegewezen aan klanten binnen één klokstop op één prijspunt.
In de klankbordgroep ‘Verbeteren plantenklok 2015’ is afgesproken om de pilot te organiseren op de plantenklok in Naaldwijk. Uit deze pilot zal blijken of multitransactie veilen bijdraagt aan een optimale en stabiele prijsvorming.
In het vierde kwartaal wordt geëvalueerd of multitransactie veilen het gewenste effect heeft op de prijsvorming. Afhankelijk daarvan vindt een vervolgpilot plaats. Handelaren en kwekers worden binnenkort geïnformeerd hoe multitransactieveilen exact gaat werken.