Hortipoint Plan voor centralisering productregistratie en -codering in de maak

Plan voor centralisering productregistratie en -codering in de maak

0

Drie organisaties die verantwoordelijk zijn voor de productregistratie en -codering in de boomkwekerij- en sierteeltsector, hebben zich verenigd in een project met als doel in de toekomst samen te gaan werken. Hierdoor kan de codering efficiënter en meer eenduidig plaatsvinden.

De productregistratie en –codering wordt nu uitgevoerd door Stichting Beurshal en Naktuinbouw (boomkwekerij en vaste planten), Stichting Floricode (bloemen en pot- en tuinplanten), en KAVB en Stichting Edibulb (bloembollen). De werkwijze van deze drie organisaties kent overeenkomsten en verschillen. Voor bedrijven die in meerdere sectoren opereren (veredelaars of kwekers) is dit soms lastig. De drie organisaties hebben de koppen bij elkaar gestoken en willen in de toekomst één loket inrichten voor productregistratie en -codering.

Er ligt een schets op tafel, die is getoetst bij veredelaars, handelaren, kwekers, veilingen, platforms en softwareleveranciers. De komende maanden zal er gekeken worden naar de inrichting op organisatorisch en bestuurlijk niveau. Naar verwachting zal er begin 2019 een besluit worden genomen over het plan om samen te werken.

Ron Barendse
Ron Barendse is sinds 2009 vakredacteur bij De Boomkwekerij. Hij schrijft onder andere over markt & afzet en personeel & organisatie.

Reageer op dit artikel

avatar