De Boomkwekerij Corona Planten afremmen in verband met corona

Planten afremmen in verband met corona

0

Corona zorgt voor een onzekere afzetmarkt. Wat er qua afzet dit voorjaar te verwachten is, blijft onzeker en kan sterk variëren afhankelijk van de markt waaraan een kweker levert. Hoe kan je hier als kweker teelttechnisch op anticiperen?

Teeltadviseur Wilma Windhorst van AgroPoli ziet gebruikt bemesting om de groei van de planten te remmen. „Wij maken momenteel voor klanten aangepaste bemestingsschema’s die erop gericht zijn om de groei minimaal te houden. De plant krijgt dan een minimale gift stikstof. Eigenlijk hanteer je een bemesting zoals je dat doet om een plant af te harden in het najaar.” Helemaal zonder stikstof is niet de bedoeling. „Je moet wel zorgen dat de plant iets van stikstof krijgt om goed op kleur te blijven.” Wat de optimale mestsamenstelling is, verschilt onder andere per gewas.

Mocht de vraag dan komen, dan kan met het aanpassen van de bemesting in een relatief korte tijd een verkoopbare plant worden gepresenteerd. „Bovendien is het op deze manier heel goed mogelijk om je partij in schoven verkoopbaar aan te bieden. Je kan er op deze manier dus ook voor zorgen dat je een gewas gedurende een langere periode leverbaar zijn aanbieden.”

Meer over mogelijkheden om de teelt te remmen of later af te kunnen zetten, leest u aanstaande vrijdag in De Boomkwekerij 8.

Ketura Sikken
Ketura Sikken is sinds 2008 vakredacteur bij De Boomkwekerij. Zij schrijft voornamelijk over sortiment, gewasbescherming en duurzaamheid.

Reageer op dit artikel

avatar