Vakblad voor de Bloemisterij Ondernemen Praktische tips om lichamelijke belasting te verminderen

  Praktische tips om lichamelijke belasting te verminderen

  0

  Lichamelijke belasting kan leiden tot gezondheidsklachten. Ongeveer 30% van de ziekmeldingen in 2015 van medewerkers van 46 jaar en ouder betrof lichamelijke klachten.

  Allereerst is het van belang om inzicht te krijgen in de risico’s. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) geeft hier inzicht in. In de arbocatalogus staat hoe praktische maatregelen zijn te treffen. Geef medewerkers voorlichting en instructie over de risico’s, dit geeft inzicht bij werknemers. Maak deze voorlichting aantoonbaar met presentielijsten en zie erop toe dat medewerkers ook op een juiste manier werken. Alleen vertellen volstaat niet volgens de Arbowet. Besteed extra aandacht aan oudere medewerkers en zwangeren.

  Stigas heeft de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) totaal vernieuwd. Resultaat is een digitaal systeem dat eenvoudig en toegankelijk is en ondernemers motiveert en aanzet tot actie en verbetering.

  Lees aanstaande vrijdag, 29 september, in de Bloemisterij hoe OK Plant met de nieuwe RI&E aan de slag is gegaan.

  Peter van Leth
  Peter van Leth is vakredacteur politiek en economie bij het Vakblad voor de Bloemisterij. Verdere aandachtsgebieden zijn personeelsbeleid, gewasbescherming, veredeling, groene, perk- en kuipplanten.

  Reageer op dit artikel

  avatar