Hortipoint Provincie Overijssel ondersteunt groenprojecten

  Provincie Overijssel ondersteunt groenprojecten

  0

  De provincie Overijssel daagt gemeenten uit om in samenwerking met andere partijen groen te combineren met klimaatopgaven, energietransitie, gezondheid, biodiversiteit, natuurinclusief bouwen en asbestsanering. De provincie kan drie tot vijf projecten ondersteunen met capaciteit, deskundigheid, netwerk en financiële middelen tot maximaal €50.000 per aanvraag.

  „Met meer groen bedoelen we bijvoorbeeld meer groen op bedrijventerreinen, aanleg van een stadspark en daarbij rekening houdend met het klimaat. Minder stenen in woonwijken, projecten die rekening houden met bepaalde dier- en plantensoorten, et cetera.”

  Klimaatverandering

  De provincie werkt vanuit haar natuurbeleid aan vergroening van steden en dorpen, en heeft daarbij ook oog voor andere opgaven zoals klimaatverandering. „Door de klimaatverandering moeten we bijvoorbeeld goed kijken hoe we het ook in een stad zo aangenaam en leefbaar mogelijk kunnen houden. Groen kan in een stad zorgen voor verkoeling bij extreme hitte en zorgen voor een betere afwatering bij veel neerslag.”

  Overijssel koppelt samen met haar partners, waaronder gemeenten en waterschappen, groen aan verschillende maatschappelijke opgaven, zodat het ook een oplossing kan zijn voor die vraagstukken. „De projecten die we gaan ondersteunen dienen als goede voorbeelden en ter inspiratie voor andere initiatiefnemers.

  Indienen

  Indienen van projecten kan tot en met 31 augustus 2018. Informatie kan worden ingewonnen bij Robert Jan Fontein, RJ.Fontein@overijssel.nl, 038-4998534.

  Reageer op dit artikel

  avatar