Rijk en provincies eens over verdeling €3 miljard voor natuurherstel

Rijk en provincies hebben een akkoord bereikt over de besteding van bijna €3 miljard voor natuurherstel en -ontwikkeling in de komende tien jaar. Vanuit het ‘Programma Natuur’ werken overheden, natuurbeheerders en grondeigenaren samen aan regionale en landelijke maatregelen.

De plannen zijn onderdeel van de structurele stikstofaanpak van het kabinet. Het gaat om het versterken en verbeteren van natuurgebieden, hogere vergoedingen voor natuurbeheer en het stimuleren van natuurinclusieve landbouw in gebieden rondom natuurgebieden. Dat staat in het Uitvoeringsprogramma Natuur, dat minister Schouten van LNV dinsdag – mede namens de provincies – naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Stikstofprobleem

Minister Schouten: „Bij een sterke natuur ligt een groot deel van de oplossing voor het stikstofprobleem. Hoe robuuster de natuur, hoe meer andere activiteiten mogelijk worden. Met het Programma Natuur wil ik – samen met provincies en andere partners – de natuur versterken, zodat stikstofgevoelige soorten en habitats herstellen. Ook wil ik boeren, natuurbeheerders en grondeigenaren helpen om te investeren in natuurbeheer. Zo kunnen we allemaal bijdragen aan een goede instandhouding van de natuur. Deze maatregelen worden zoveel mogelijk in samenhang met de bronmaatregelen uitgevoerd.”

In overgangsgebieden rondom stikstofgevoelige natuurgebieden worden maatregelen genomen om de natuurgebieden te versterken. (Foto: Ralph Mens)

Het gaat om gebiedsgerichte maatregelen. Provincies dragen samen met ander partijen zorg voor de uitwerking en uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van het waterpeil of de verbetering van natuurgebieden zoals heiden, bossen en graslanden. In overgangsgebieden rondom stikstofgevoelige natuurgebieden neemt men maatregelen om de natuurgebieden te versterken.

Extra impuls

Gedeputeerde Pijpelink, namens de provincies: „De komende jaren gaan we een extra impuls geven aan de natuur in Nederland. Daar zijn we blij mee. Dat is nodig om kwaliteit van de natuur te verbeteren en economische ontwikkeling te stimuleren. Dat krijgen we als provincies het beste voor elkaar met een gebiedsgerichte aanpak.”

Naast regionale komen er ook nationale maatregelen. Zo stijgen de vergoedingen voor natuurbeheer van 75% naar 84% van de kostprijs. Ook compenseert men bomen die vanaf 2017 zijn gekapt voor natuurbeheer, bijvoorbeeld om bos om te vormen naar heide.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties