Rijnland laat waterbeheer extern evalueren

Hoogheemraadschap van Rijnland laat het waterbeheer tijdens de vele neerslag in Boskoop extern evalueren. Daarna reageert het waterschap op knelpunten bij bedrijven.

Dat meldt Henk van der Smit, secretaris van stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, na afloop van een gesprek bij Rijnland. Aanleiding hiervoor waren problemen die op bedrijven ontstonden, als gevolg van hevige buien op maandag 28 juli.

Rijnland toonde begrip voor de problemen, aldus Van der Smit. Hij noemt de externe evaluatie positief en professioneel van het waterschap. „Dat geeft aan dat Rijnland er niet op uit is om zijn eigen straatje schoon te vegen.”

Zodra de evaluatie klaar is, zal Rijnland de balans opmaken en dit bespreken met kwekers. Hiervoor zullen bijeenkomsten worden georganiseerd in met name de lagere polderdelen van Boskoop, waar problemen speelden rond blokbemaling. „Dat kwekers erbij worden betrokken, vind ik ook positief.”