Schade droogte 2 miljard, verdringingsreeks ongewijzigd

De voorlopige schatting van de economische schade door de droogte van vorig jaar ligt tussen een half en twee miljard euro. Hierbij is de schade aan natuur en in de bebouwde omgeving nog niet meegenomen. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.

De komende maanden staat nader onderzoek gepland naar de schade die als direct gevolg van de droogte is ontstaan om zo meer inzicht te krijgen in het effect op verschillende sectoren. „Mijn ministerie zal dit onderzoek laten uitvoeren dat, net als de aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte, als input kan dienen voor handelingsperspectieven en maatregelen om toekomstige droogteschade te beperken.”

Hoge Zandgronden

De minister trekt een bedrag uit van €7 miljoen voor urgente projecten in de Hoge Zandgronden Oost en Zuid, waar grote problemen waren tijdens de droogte van 2018, en voor het verbeteren van de kennisbasis. Dit bedrag zal door regionale partijen van cofinanciering worden voorzien.

Verdringingsreeks

In de brief schrijft de minister verder dat er geen wijziging komt in de verdringingsreeks. Deze bepaalt de prioriteit van verschillende sectoren bij watertekort door droogte. In de reeks heeft natuur (categorie 1) voorrang boven watervoorziening (categorie 2). Tijdelijke beregening van kapitaalintensieve gewassen valt in categorie 3 en landbouw en andere economische activiteiten in categorie 4.

Vanuit LTO wordt gelobbyd om met name de criteria voor kwetsbare natuur nader te omschrijven. Deze gaat nu vòòr landbouw wanneer onherstelbare schade dreigt plaats te vinden aan de habitat of aan planten en dieren.

De Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO) gaat een verduidelijkende handleiding opstellen voor de nationale verdringingsreeks, met daarin een nadere toelichting op de categorieën, definities en hoe hiermee in de praktijk om te gaan. Deze is vanaf 15 mei beschikbaar op de website van de Helpdesk Water.

Vasthouden water

De Beleidstafel droogte adviseert om in te zetten op meer structurele maatregelen gericht op een klimaatbestendig grond- en oppervlaktewatersysteem, ruimtelijke inrichting en grondgebruik.

Het watersysteem, dat nu vooral gericht is op het zo snel mogelijk afvoeren van overtollig water, moet beter toegerust worden op het vasthouden en infiltreren van water. Op deze manier kan het grondwater tijdens neerslagoverschotten tijdig worden aangevuld.

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties