Schouten komt met droogteaanpak voor natuur en landbouw

Het neerslagtekort zit momenteel ruim onder het niveau van vorig jaar rond deze tijd. Toch komt het ministerie van LNV met een droogteaanpak, om voorbereid te zijn op een nieuwe droogteperiode.

Het gemiddelde neerslagtekort ligt nu op 127 mm. Daarmee zit deze zomer een stuk onder de 5% droogste jaren, en nog verder onder het droge jaar 2018. Maar het tekort loopt naar verwachting de komende week wel verder op, naar gemiddeld 155 mm.

Minister Schouten van LNV komt daarom nu al met een droogteaanpak. „Het huidige (gemiddelde) neerslagtekort is op dit moment wat hoger dan het niveau van een gemiddelde zomer, maar gunstiger dan vorig jaar. Er zijn daarbij wel regionale verschillen. Op diverse plekken zijn de grondwaterstanden lager dan normaal; op de hoge zandgronden zijn de grondwaterstanden zeer laag. Dit is het gevolg van de droogte in 2018 in combinatie met een relatief droge april- en meimaand.”

Voldoende water beschikbaar

Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) is er momenteel ruim voldoende water beschikbaar om in de watervraag uit de regio’s te kunnen voorzien. De rivieraanvoer van Rijn en Maas is iets lager dan gemiddeld voor de tijd van het jaar. In het IJsselmeer is een extra waterbuffer opgebouwd.

Om voorbereid te zijn op een eventuele droogte, heeft Schouten een sectoroverleg voor landbouw en natuur ingericht. Voor dit sectoroverleg is een belangrijk aandachtspunt hoe, op landelijk en regionaal niveau, goede informatielijnen tussen de sector landbouw en natuur en de waterbeheerders gelegd worden.

Nationale verdringingsreeks

„Om de nationale verdringingsreeks (de prioritering bij het verdelen van water) op nationaal en regionaal niveau beter te kunnen toepassen, is deze dit jaar voorzien van een verduidelijkende toelichting en wordt deze in 2019 en 2020 regionaal verder uitgewerkt. De belangen van de landbouw, zoals die van kapitaalintensieve gewassen, worden hierin transparant meegenomen,” schrijft Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontwikkelt op basis van de gewasgegevens uit de Gecombineerde Data-inwinning een zogenoemde Waterbehoefte viewer voor het ondersteunen van de besluitvorming over waterverdeling door waterbeheerders. De eerste versie van deze viewer zal in juli operationeel zijn.

Door middel van monitoring en onderzoek wordt in kaart gebracht welke natuurschade optreedt als gevolg van droogte. Dit vormt de basis voor maatregelen gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van verdroging van de natuur.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties