Stagiaires krijgen T-rijbewijs deels vergoed

  Leerlingen die stage lopen op een bedrijf met trekkers, kunnen bij Colland subsidie krijgen voor het behalen van het T-rijbewijs.

  De subsidie geldt voor een stage in de sectoren Dierhouderij, Paddenstoelen en Open Teelten, dus ook in de boomkwekerij.

   

  Kosten die vanaf 1 januari 2017 zijn gemaakt voor theorielessen, praktijklessen, leermiddelen, Eigen Verklaring en examengeld, worden vergoed. De regeling loopt tot 31 december 2017. De vergoedingspercentages en maximale hoogte van de subsidie kunnen per sector wel verschillen.

   

  Subsidie aanvragen is mogelijk via het Colland Administratie Systeem, te vinden op de site collandarbeidsmarkt.nl.