Steeds minder opvolgers voor agrarische bedrijven

Het aantal agrarische bedrijven dat een opvolger heeft, daalt nog steeds. Dat meldt AgriDirect op basisgegevens die het marketingbureau tussen 2006 en 2014 heeft verzameld.

Sectorbreed heeft in 2014 nog 34,7% van de Nederlandse land- en tuinbouwers (met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder) een opvolger. In 2013 was dat nog 35,1%. De meeste opvolgers staan klaar op de graasdierbedrijven (39,1%), in de tuinbouw is het aantal bedrijven met opvolgers met slechts 24,3% het kleinst.