Afscheid van bestuur studieclub Boskoop

Met het opgaan in de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop is een einde gekomen aan de Studieclub Regio Boskoop. Onlangs werd afscheid genomen van het laatste bestuur.

Voorzitter Helma van der Louw heeft de club maar liefst dertien jaar geleid en nam onlangs ook afscheid. Bij die gelegenheid bedankte zij haar collegabestuurders Thea Kalkman, Jaap Wezelenburg, Jan Venema, Milan Korver en Wim de Jong voor hun inzet bij het organiseren van onder andere tuinavonden, excursies, de Studieclub Innovatieprijs en de thema avonden in het Kwekerscafé.

Van der Louw heeft de twee voorzittershamers die zij nog in haar bezit had aan het Boomkwekerijmuseum in Boskoop. Als blijvende herinnering aan de studieclub.