Substraatbranche wil transparant verduurzamen

Met de beleidsagenda “Een sterke, onmisbare basis” heeft de Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland (VPN) doelen gesteld voor continue verbetering m.b.t. kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van substraten.

Om de ambities op het gebied van duurzaamheid en transparantie verder vorm en inhoud te geven wordt door de VPN bijgedragen aan de ontwikkeling van een Europese LCA (Life Cycle Analyses) voor substraten. Deze LCA geeft de bedrijven in de sector betrouwbare informatie zodat onderbouwde, duurzame keuzes in de samenstelling van substraten kunnen worden gemaakt.

Ambitieuze doelen
Voor organische substraten stelt de substraatbranche doelen voor het verder toepassen van hernieuwbare grondstoffen. De doelstelling voor de professionele markt is dat substraten in 2025 voor minimaal 35% bestaan uit hernieuwbare grondstoffen en voor de consumentenmarkt uit 60%.
In 2025 wil de Nederlandse substraatsector alleen nog maar veen gebruiken van RPP (Responsibly Produced Peat) gecertificeerde veenderijen. Cruciaal in RPP is de nazorg en het herstel tot natuur na gebruik van de productielocaties.
Voor minerale wol heeft de sector ambities geformuleerd voor terugname en hergebruik. Voor Nederland is de ambitie minimaal 90% hergebruik en mondiaal 35% in 2025. Ook is afgesproken geen basalt te winnen in groeves in beschermde natuurgebieden.

‘Sector moet zichzelf meer laten zien’

VVD Tweede Kamerlid Arne Weverling gaf tijdens de presentatie van de ambities aan dat de potgrond- en substraatsector zichzelf meer moet laten zien. „Met een dergelijke ambitieuze en goed onderbouwde agenda kan de substraatsector met open vizier zowel in Den Haag als in Brussel met beleidsmakers, politiek en NGO’s het gesprek aan gaan over de toekomst van een mooie internationale en innovatieve sector.”

7 miljoen kuub per jaar 

De VPN vertegenwoordigt ongeveer 20 bedrijven die wereldspeler zijn in innovatie en productontwikkeling. Ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ca. 98% van de in Nederland geproduceerde substraten. Op jaarbasis wordt ongeveer 7 miljoen m3 substraat geproduceerd en ca. € 400 miljoen euro omzet behaald.

Tijdens de ledenvergadering van de VPN op 18 juni jl. is een eerste exemplaar van “Een sterke, onmisbare basis” door VPN-voorzitter Ted Vollebregt (rechts) overhandigd aan VVD Tweede Kamerlid Arne Weverling.
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties