De Boomkwekerij ‘TBS’er draait fiscus poot uit’

‘TBS’er draait fiscus poot uit’

0

Met deze kop zult u meteen denken dat een zware crimineel ten koste van de Belastingdienst een slaatje slaat uit de ernstige misdrijven, die hij op zijn kerfstok heeft.

Ik verzeker u dat in deze niks minder waar is. Een fiscale tbs’er is iemand die iets ter beschikking stelt aan in de wet aangewezen (rechts-) personen. Iedereen kan vroeg of laat als tbs’er worden aangemerkt in fiscale zin. Door verhuur aan een eigen bv of voor een vriendenprijs aan een direct familielid krijgt u van de belastingdienst de fiscale eretitel van tbs’er. Moet u daar blij mee zijn? Meestal niet en soms wel.

Als fiscale tbs’er bent u inkomstenbelasting verschuldigd tegen progressief tarief over alle opbrengsten uit de ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen. In geval van bijvoorbeeld vastgoed is dan niet alleen de jaarlijkse huuropbrengst belast. U moet bij verkoop daarvan ook het transactieresultaat op uw aangifte inkomstenbelasting vermelden. Bij een vet positief resultaat leidt uw fiscale eretitel van tbs’er tot een goudgerande contributie aan de Nederlandse schatkist.

Het deskundig taxeren van vastgoed in de boomteeltsector aan het begin van de tbs is een kunst. Die kunst is weggelegd voor een select groepje agrarische taxateurs. Niet iedere taxateur verstaat die kunst en geen enkele taxateur kan in de toekomst kijken. Dat bleek mij vandaag weer eens toen er een definitieve aanslag inkomstenbelasting werd opgelegd.

Vijf jaar geleden werden de schuren, kantoorruimte en boomteeltgrond verhuurd aan de zoon van de belastingplichtige. De huurprijs was positief laag om die jongen vooruit te helpen. De zoon begon een handelskwekerij annex tuincentrum. Hij wilde daarmee inspelen op de aangekondigde stadsuitbreidingen in Zuid-Holland. Na een jaar verscheen er een venijnige rijkstaxateur op het bedrijf. De huurprijs was veel te laag en er moest opnieuw getaxeerd worden. Jawel hoor, een torenhoge taxatie volgde. Aan dit taxatierapport hield hij vast als een pitbull en vader werd gebombardeerd tot tbs’er.

Maar tijden veranderen. De geplande uitbreidingen zijn op de oneindig lange baan geschoven. Navraag in 2010 bij agrarische taxateurs leerde dat de grondprijs nog maar de helft was van de door de rijkstaxateur fel verdedigde taxatiewaarde. Op basis van de nieuwe waarde is eind 2010 verkocht aan de zoon. Vader leed een enorm transactieverlies en dat prijkt op diens aangifte 2010. Zodoende krijgt hij nu onverwacht fors inkomstenbelasting terug. Vijf jaar geleden had hij er niet aan gedacht om tbs’er te worden of de fiscus een poot uit te draaien, maar beiden zijn dankzij het initiatief van de fiscus gelukt!