TCT erkent twee boomgaardspuiten als driftreducerende techniek

De Technische Commissie Techniekbeoordeling heeft de lijst met driftarme doppen en alternatieve technieken uitgebreid met de Munckhof MAS 3-rijen boomgaardspuit en H.S.S. CF boomgaardspuit.

De TCT adviseert waterbeheerders om het gebruik van de Munckhof MAS 3-rijen boomgaardspuit toe te staan in de 75% driftreducerende klasse indien deze is uitgevoerd met standaarddoppen. Als de spuit is uitgerust met 90% of 95% driftreducerende doppen kan deze in de 95% klasse worden ingedeeld. In beide gevallen geldt een maximale toerental van de aftakas van 540rpm.

Als de Munckhorst is uitgerust met standaard spuitdoppen en bij tweezijdige bespuiting van de laatste bomenrij moet een teeltvrije zone van 450 cm worden gehanteerd. Als de machine is uitgerust met 90 of 95% driftreducerende doppen en bij tweezijdige bespuiting van de laatste rij, moet een teeltvrije zone van 300 cm worden aangehouden.

De H.S.S. CF boomgaardspuit uitgevoerd met H.S.S. Drift Control met lage luchtinstelling moet zijn uitgerust met ten minste 90% driftreducerende doppen en er moet een teeltvrije zone van ten minste 300 cm worden aangehouden. De erkenning geldt ook voor de H.S.S. CF boomgaardspuituitgerust met Drift Control en AWS (Automatic Wind Control).

De gehanteerde spuitdruk moet overeenkomen met de spuitdruk zoals deze voor de betreffende doppen is opgenomen op de TCT-lijst en het toerental van de ventilator mag maximaal 1800 rpm zijn.

De TCT-lijst biedt waterbeheerders een overzicht van driftreducerende doppen en technieken en wordt continu bijgewerkt. De actuele lijst is te vinden op helpdeskwater.nl