Toelating voor Winner

De insecticide Winner heeft na het afronden van de zienswijzeprocedure een toelating gekregen. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) verleende eind november 8 nieuwe toelatingen en 3 uitbreidingen, waarvan twee ook voor de boomkwekerij en vaste plantenteelt van toepassing zijn.

Winner, een insectenbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof formetanaat, heeft een toelating gekregen in de bedekte teelt van boomkwekerijgewassen en vaste plantenteelt. Winner is een contactmiddel zonder systemische werking. Het middel kan worden ingezet tegen alle ontwikkelingsfases van trips. Inzet mag uitsluitend in de bedekte teelt door middel van een gewasbehandeling met (semi) automatische toepassingsapparatuur.
Het middel had al een tijdelijke toelating in de bedekte teelt voor de bestrijding van trips in diverse snijbloemen en kamerplantengewassen.

Roundup Record op basis van de werkzame stof glyfosaat heeft ook een toelating gekregen in diverse gewassen, waaronder sierteeltgewassen en openbaar groen en op tijdelijk onbeteelt terrein. De toelating is tot stand gekomen via de procedure van de wederzijdse erkenningen.

Herregistratie
Trianum-G op basis van de werkzame stof Trichoderma harzianum Rifai strain T-22 (strain KRL-AG2 (T-22)), voor de claim tegen Fusarium spp., Rhizoctonia spp. en Pythium spp. heeft een herregistratie gekregen. Het middel wordt toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel in boomkwekerijgewassen en vaste plantenteelt.