De Boomkwekerij Teelt Toolboxkaarten aangepast aan laatste informatie

Toolboxkaarten aangepast aan laatste informatie

0

De informatiekaarten van de Toolbox Emissiebeperking zijn onlangs aangepast door het CLM. Kwekers kunnen de kaarten gebruiken om te kijken hoe zij emissie van gewasbeschermingsmiddelen kunnen voorkomen of verminderen.

Met name Toolboxkaart 1 is aangepast in verband met de wijzigingen in het activiteitenbesluit. De kaart is nu weer helemaal bij met de regelgeving. Ook kaart 6 over driftreductie in de fruitteelt is aangepast en is uitgebreid met de HSS CF boomgaardspuit.

De Toolbox bestaat uit 18 kaarten die kwekers bewust maken van de emissieroutes op het bedrijf en geven mogelijkheden of alternatieven om deze emissie te verminderen. De kaarten worden jaarlijks geactualiseerd en zijn te vinden op toolboxwater.nl

De Toolbox is ontwikkeld door Nefyto, Unie van Waterschappen, LTO Nederland en Agrodis. Samen met de Erfemissiescan Gewabescherming en het Loket Erfemissie Gewasbescherming moeten de Toolbox kwekers handvatten geven om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Ketura Sikken
Ketura Sikken is sinds 2008 vakredacteur bij De Boomkwekerij. Zij schrijft voornamelijk over sortiment, gewasbescherming en duurzaamheid.

Reageer op dit artikel

avatar