Treeport gaat verder als coöperatie

De leden van Treeport hebben tijdens de algemene ledenvergadering op 13 februari gekozen voor de omvorming van Treeport van een vereniging naar een coöperatie.

De oprichting werd bekrachtigd door de ondertekening van een sponsorcontract tussen vertegenwoordigers van Treeport en Rabobank De Zuidelijk Baronie.

Louis van den Broek, kweker en oud-voorzitter van de vereniging Treeport was de eerste die zich inschreef als lid van de nieuwe coöperatie. Programmamanager Gerard de Baaij verwacht dat uiteindelijk 80% van de huidige Treeport-leden lid zal worden van de coöperatie.

Leden dragen bij aan projecten
De nieuw opgerichte coöperatie wordt gefinancierd uit contributie en verder zullen leden bijdragen aan projecten die waaraan zij deelnemen.

Volgens bestuurslid Marc Lodders richt de coöperatie zich met name op het versterken van de marktpositie van de regio Zundert en wil ze de toon zetten in kennis en innovatie. Daarnaast is afzetbevordering en promotie een belangrijk thema en wil de coöperatie ondernemers bijstaan. Ook wil ze deelnemen in bedrijven die uit Treeport voortkomen.

Tijdens de ledenvergadering werd gekozen voor een nieuwe naam van de coöperatie. Dit wordt Treeport Zundert e.o.. Hiermee is de naam van Zundert weer terug in naam van de organisatie.

Business Centre Treeport
Een nieuwe naam is er ook voor het op handen zijnde Boomteelt Business Center op de grens van Nederland en België. Dit gaat Business Centre Treeport (BCT) heten. Volgens wethouder Piet Utens van de gemeente Zundert is de samenwerking met de Belgen prima maar ook een voorwaarde. „Om succesvol te kunnen zijn moeten we verder kijken dan alleen Zundert”. De verwachting is dat in 2016 of 2017 de eerste schop in de grond kan voor het BCT.

Tijdens de ledenvergadering werd ook het Inspiratieboek gepresenteerd. De voorbeelden in dit boek laten onder andere zien hoe kwekers hun bedrijf kunnen ontwikkelen waarbij zij rekening houden met de landschappelijke impact die dit heeft. De realisatie van het boek is een deelproject van het Landschapsontwikkelingsplan Zundert.

Stef Mol, Directeur Bedrijven bij Rabobank De Zuidelijke Baronie (rechts) en bestuurslid Marc Lodders van Treeport ondertekenen de sponsorovereenkomst voor de nieuwe cooperatie Treeport Zundert e.o..

De leden van de vereniging Treeport stemden ‘voor’ omvorming van hun vereniging naar een cooperatie.

Louis van den Broek (rechts) is de eerste kweker die zich inschrijft als lid van de nieuwe cooperatie. Tijdens de ledenvergadering werd duidelijk dat diverse mensen hem graag als voorzitter van de nieuwe cooperatie zien terugkeren.