Tuin & Landschap Experience op Plantarium

Tuin en Landschap gaat samen met het Ontwerpinstituut een presentatie verzorgen op Plantarium rond het thema Klimaatbestendige tuin. Bezoekers krijgen zo inzicht in het belang van groen in de samenleving.

Onder de naam ‘De Tuin & Landschap Experience’ wordt op artistieke wijze de kracht en het belang van groen tot uitdrukking gebracht. De redacties van de vakbladen Tuin en Landschap en De Boomkwekerij, beide uitgaven van Hortipoint, zijn actief betrokken bij de invulling.

Creatieve invulling
Het Ontwerpinstituut onder leiding van Michel Lafaille is verantwoordelijk voor de creatieve invulling. „Het Ontwerpinstituut neemt bij de planvorming de mens met zijn beleving en ervaring van de buitenruimte als uitgangspunt en niet de overheersende doelmatigheid. De Tuin & Landschap Experience belooft een plek ter inspiratie, ter stimulans en ter verrijking te worden.”

Betrokkenheid deelnemers
De planvorming voor de invulling van De Tuin & Landschap Experience is gestart. Later in het proces worden ook deelnemers van Plantarium betrokken bij de realisatie. Hoveniers, groenvoorzieners, ontwerpers en overheden, maar ook kwekers, kunnen hun voordeel doen met de gepresenteerde voorbeelden.

Plantarium wordt gehouden van 24 t/m 27 augustus in het Plantariumgebouw op het Internationaal Trade Centre Boskoop-Hazerswoude. Thema dit jaar is ‘Show it!’