Uitzendbureaus willen toch loon voor huur kunnen inhouden

    De koepelorganisatie van uitzendbureaus ABU pleit er voor om bonafide uitzendbureaus die huisvesting aanbieden toch de mogelijkheid te geven om loon in te houden voor huur.

    In de Wet aanpak schijnconstructies staat dat er niet langer loon ingehouden mag worden van seizoenskracten voor huisvesting. ABU signaleert dat deze wet ongewenste ontwikkelingen tot gevolg heeft.

    Het betalen voor huisvesting buiten de loonstrook om maakt het minder goed controleerbaar. Ook is er zo geen zicht meer op de kwaliteit van het onderdak dat wordt geboden. Daarnaast zorgt het voor financiële risico’s voor uitzendbureaus die zelf zorgdragen voor huisvesting van hun medewerkers. Alles bijeen vreest de belangenbehartiger dat er minder huisvesting voor seizoenskrachten zal komen en de kwaliteit kan teruglopen.

    ABU pleit daarom bij minister Asscher van Sociale Zaken ervoor om bonafide uitzendbureaus die huisvesting aanbieden een uitzonderingspositie te geven en ze wel in staat te stellen loon in te houden voor huur.

    Bron: De Boomkwekerij