Veel gemeenten worstelen met Aanbestedingswet

Veel gemeenten worstelen nog met de nieuwe Aanbestedingswet. Ook hebben bedrijven vaak te weinig kennis van de nieuwe regelgeving. Dat blijkt uit resultaten van rondetafelgesprekken die de branchevereniging van hoveniers VHG woensdag presenteerde op de Dag van de Openbare Ruimte.

In de praktijk blijkt er veel wantrouwen te bestaan tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Vaak blijven organisaties hangen in inkoopgedreven in plaats van businessgedreven aanbestedingen. Bij dit laatste staat samenwerking en innovatie voorop, bij het eerste de laagste prijs.

Doel van de nieuwe Aanbestedingswet is dat processen transparanter worden, maar in de praktijk blijken inkoopprocessen juist minder transparant te worden. Veel inschrijvers gaan krampachtig om met regelgeving.

Een ander knelpunt is de vergrijzing binnen gemeenten waardoor veel kennis verdwijnt. Aanbestedingen worden uitbesteed aan adviesbureaus die verder van de markt af staan.

Evaluatie
VHG-directeur Egbert Roozen (foto) zei dat er een evaluatie plaatsvindt van de Aanbestedingswet en dat de bevindingen naar het ministerie van Economische Zaken worden gestuurd.

Volgens Roozen moeten opdrachtnemers veel meer de dialoog aangaan met opdrachtgevers en moet er meer worden samengewerkt. „Er wordt nog te weinig gedaan met kennis uit de sectoren, bijvoorbeeld over alle mogelijkheden van groen.”

Bron: Tuin en Landschap