De Boomkwekerij (Ver)trouwen op voorwaarden

(Ver)trouwen op voorwaarden

0

Iedere ondernemer krijgt dagelijks te maken met iemand die iets van hem wil. ‘Kun je me dit of dat leveren?’ is een veel voorkomende vraag. Vooral een ervaren en efficiënt ondernemer reageert snel. De vraagsteller weet dan meteen of zijn wens kan worden vervuld.

Maar de snelle afhandeling van een verzoek in goed vertrouwen vormt ook de bron van de meeste juridische procedures. Als jurist adviseer ik om afspraken grondig op papier te zetten. Geregeld is de reactie: ‘We kunnen elkaar blind vertrouwen.’

Dan wordt er geen gevolg gegeven aan mijn advies. Een overeenkomst heeft echter niet meer en minder als doel om wederzijdse verwachtingen vast te leggen en deze te verduidelijken, zodat daarmee het vertrouwen ook voor de lange termijn wordt ondersteund. Op die manier voorkomt een overeenkomst teleurstellingen. Niet schriftelijk vastleggen als kostenbesparing heeft al vele malen tot torenhoge rekeningen geleid aan het einde van de rit. Dat is ‘penny wise’ en ‘pound foolish’! Dus bedenk steeds, wat u doet.

Voor een huwelijk of partnerschap geldt niet anders. Afzien van huwelijksvoorwaarden en elkaar vervolgens eeuwig trouw beloven bij de burgerlijke stand komt veel voor. Helaas gaat bijna een op de drie stellen na een tijdje scheiden omdat ze er blijkbaar niet op gerekend hadden dat eeuwige trouw zo lang moest duren. Scheiden kost dan soms ongewild heel veel geld, in een extreem geval het gehele bedrijf. ‘Had ik het van te voren geweten dan…’ heb ik al vaak van ondernemers gehoord.

Als bij het op de klippen lopen van een huwelijk geen huwelijksvoorwaarden toepasbaar zijn, komt het helaas vaak aan op juridisch pompen met de kraan open. Als in een relatie het vertrouwen onder het vriespunt is gedaald, laat het bedrijf van de een de ander regelmatig koud.

Het vooraf in voorwaarden wel vastleggen van wie welk vermogen of inkomen is, wat je wilt bij calamiteiten en vervolgens naleving van deze voorwaarden, heeft al veel huwelijkspartners met de schrik doen vrij komen en bedrijven ternauwernood gered. (Ver-)trouwen is goed, maar papier is geduldiger en biedt meer zekerheid.