Verplicht testen op Xylella op 6 plantensoorten

  Voor EU intern verkeer geldt per 1 maart 2018 een toetsverplichting op Xylella fastidiosa voor de gewassen Coffea, Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europea, Polygala myrtifolia en Prunus dulcis. Deze toetsverplichting geldt op bedrijfsniveau waar de hoog risico soorten aanwezig zijn tijdens het groeiseizoen.

  Voor 2018 geldt dat deze soorten getoetst moeten zijn voor 1 maart 2018. Deze Xylella-bemonstering en toetsing wordt jaarlijks voor deze plantensoorten op het bedrijf uitgevoerd. Na 2018 volgt een jaarlijkse bemonstering en toetsing op de 6 soorten op productie/teeltbedrijven. Aan de plantenpaspoortverplichting wijzigt niets.

  Uit de gevonden besmettingen met Xylella fastidiosa in Zuid Europa is gebleken dat deze soorten een hoger risico hebben om besmet te raken. De Europese commissie wil op deze manier het risico op verspreiding verder terugdringen.

  Hoe?

  Naktuinbouw neemt op het bedrijf van de 6 soorten 1 monster per soort. Na analyse met PCR en geen vondst van Xylella fastidiosa is het plantmateriaal in de handel te brengen.  De kosten van de monstername en toetsing komen voor rekening van het bedrijf.

  Wie?

  De toetsverplichting geldt voor productie/teelt bedrijven. Handelsbedrijven die niet zelf de genoemde soorten produceren/telen maar alleen verhandelen zijn in principe vrijgesteld van toetsing, tenzij de planten overgehouden worden en pas in een volgend handelsseizoen verkocht worden.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties