De Boomkwekerij ‘Verscherpte mestregels onaanvaardbaar voor boomkwekerij’

‘Verscherpte mestregels onaanvaardbaar voor boomkwekerij’

0

Aanscherping van de mestwetgeving zal ten koste gaan van de broodnodige bodemvruchtbaarheid in de boomkwekerij, zegt bestuurslid Bert Knol namens de LTO-vakgroep Bomen en Vaste planten. „De aangekondigde regels zijn onaanvaardbaar.”

De enige positieve maatregel die staatssecretaris Dijksma voorstelt om aan de EU-nitraatregelgeving te voldoen, is volgens de vakgroep de mogelijkheid om weer runderdrijfmest bovengronds toe te passen in de Veenkoloniën. Dit ter bestrijding van winderosie.

De vakgroep is het meest ontstemd over de voorgestelde verlaging van de stikstofgebruiksnorm in het zuidelijk zand- en lössgebied met 20%. „Dan praat je dus over heel Brabant en Limburg, waar het grootste areaal van de boomkwekerij ligt”, aldus Knol.

Daarnaast is de vakgroep boos dat Dijksma vooralsnog geen vrijstelling verleend voor bodemverbeteraars. LTO had wel voor die vrijstelling gepleit. „Het gebruik van organisch materiaal moet je dus tellen bij het mineralengebruik”, aldus Knol. „Groencompost en groenbemesters moeten juist niet onder de nitraatrichtlijn vallen.”

Dijksma wil bovendien de huidige derogatie van de EU-Nitraatrichtlijn (EU-toestemming aan met name de veehouderij om van bepaalde normen af te wijken) voortzetten. Dat komt volgens de vakgroep wel ten laste van sommige plantaardige sectoren waaronder de boomkwekerij. „Waarom moet onze sector het onderspit delven?”

LTO-vakgroep Bomen en Vaste planten beraadt zich nog binnen LTO Nederland op een reactie richting Dijksma over haar aangekondigde maatregelen.