Vijf boomsoorten voor klimaatslimme bossen

Menging met nieuwe of minder gangbare boomsoorten kan de veerkracht van de Nederlandse bossen vergroten. In De Boomkwekerij 15/16 aandacht voor vijf soorten voor klimaatbestendige bossen op zandgronden.

Klimaatverandering, verdroging en verzuring hebben grote effecten op de Nederlandse bossen. Een deel van deze bossen is bovendien kwetsbaar voor klimaatverandering en ziekten door een eenzijdige samenstelling. Een bos met meerdere soorten bomen verbetert de nutriëntenkringloop, groeit beter en legt daarom meer koolstof vast, heeft een grotere biodiversiteit en heeft meer belevingswaarde.

Lastig kiezen

Voor bosbeheerders is het echter lastig kiezen welke soorten ze moeten planten omdat het palet aan algemeen toegepaste boomsoorten in het Nederlandse bos beperkt is, zeker op zandgronden.

Vijf nieuwe of minder gangbare boomsoorten die een aanvulling kunnen zijn voor het Nederlandse bos zijn Sorbus torminalis, Abies alba, Populus tremula, Juglans regia en Castanea sativa.

Abies alba groeit het beste in gesloten opstanden met een vochtig bosklimaat. (foto: Jasperina Kremers)

Lees het volledige artikel in De Boomkwekerij editie 15/16. Heeft u een digitaal abonnement? Lees dan het complete artikel en meer via mijnboomkwekerij.nl

Geen abonnement? Bekijk hier de mogelijkheden of bel 071-5659644.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties