Voorjaarsbeurzen boomkwekerij: geen centralisatie, wel meer samenwerking

Bij diverse organisaties van voorjaarsbeurzen in de boomkwekerijsector is behoefte aan meer samenwerking. Eén beursweek is daarbij een van de speerpunten.

Vertegenwoordigers van diverse boomkwekerijbeurzen hebben 20 oktober met elkaar rond de tafel gezeten om de mogelijkheid van meer samenwerking te bespreken. Dit gebeurde op initiatief van European Plant Support (EPS) die hierin een neutrale positie inneemt. Niet is bekend gemaakt welke partijen hebben deelgenomen aan de bijeenkomst.

Zelfde week
Als conclusie van de eerste bijeenkomst kan volgens woordvoerder Chantal van Kuyk worden getrokken, dat het heel goed mogelijk is om door afstemming meer voorjaarsbeurzen in dezelfde week of zelfs op dezelfde dagen te houden.
Voor 2017 liggen alle data voor de voorjaarsbeurzen als vast, dus vanaf 2018 kan er pas voor het eerst sprake zijn van daadwerkelijke afstemming. „Door het in dezelfde periode organiseren van de diverse beurzen ontstaat de mogelijkheid om ook gezamenlijke pr te bedrijven”, aldus Van Kuyk.

Eigen identiteit behouden
Centralisatie van beurzen op de lange termijn wordt niet uitgesloten, maar vooralsnog lijken alle beurzen hun eigen identiteit te willen behouden.
De deelnemers aan de bijeenkomst waren op persoonlijke titel aanwezig en gaan de komende weken eerst in overleg met hun achterban om hun bevindingen te delen. Volgens de initiatiefnemers van de bijeenkomst zijn 36 vertegenwoordigers van diverse beurzen uitgenodigd, maar heeft niet iedereen van de uitnodiging gebruik gemaakt.

Beurs van de toekomst
EPS heeft aangekondigd dat zij het initiatief neemt tot onderzoek naar digitalisering van de markt, beurzen en verkoop. Oftewel: hoe gaat de beurs van de toekomst er uit zien en hoe kunnen zij zich daarop voorbereiden.