’Voorkom kwaliteitsverlies gerooide vaste planten’

Voorkom kwaliteitsverlies bij gerooide vaste planten, waak bij potrozen voor mogelijke vorstschade, en laat nieuwe vruchtboompercelen bemonsteren.

Deze tips en meer geven René van Gastel (GroeiBalans Teelt & Onderzoek), Dirand van Wijk (Cultus Agro Advies) en Hans Smeets (Delphy) in vakblad nr. 3 die vrijdag 3 februari verschijnt.

In de vaste planten kan het traject van rooien tot uitplanten zelfs tot volledige uitval leiden, aldus Van Gastel, als je niet voldoende aandacht eraan schenkt.

Volgens Van Wijk kunnen problemen met vorst juist optreden in potrozen als ze al begonnen zijn met uitlopen.

In de vruchtbomen kan volgens Smeets een gering aantal wortellesieaaltjes al forse schade veroorzaken.