Vrijstelling Dazide Enhance toegewezen

Er is een vrijstelling toegekend voor de groeiregulator Dazide Enhance voor de onbedekte pot- en containerteelt van Hydrangea Viburnum, azalea, aster en chrysant.

Dazide Enhance op basis van de werkzame stof daminozide mag van 15 mei tot en met 11 september worden toegepast op basis de verleende vrijstelling. Uiteraard moeten bij toepassing de gebruiksvoorschriften worden nageleefd. Aanvrager LTO Glaskracht Nederland is blij dat de vrijstelling is verleend voorafgaand aan het teeltseizoen.

Na de herregistratie van Dazide Enhance in 2013 is de toepassing voor de buitenteelten komen te vervallen. Hierdoor is de groeiregulatie in diverse één en meerjarige teelten in container en vollegrond een knelpunt geworden. LTO Glaskracht Nederland blijft zich daarom inzetten voor een breed regulier sierteeltetiket voor daminozide.