Water vereist meer aandacht

Hevige buien, lange periodes van droogte; het klimaat verandert. Waterschappen zoeken oplossingen, maar kwekers zullen zelf ook actie moeten ondernemen.

Altijd overal voldoende water is niet langer vanzelfsprekend. De waterschappen in Nederland zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in hun eigen gebied. Door de verschillen in grondslag, landschappelijke inrichting en hoogte is een landelijke aanpak of landelijk beleid lastig, aldus de Unie van Waterschappen.

De waterschappen hebben bij de Unie wel aangegeven dat er behoefte is een nieuwe landelijke (basis)visie op waterbeheer. De Unie heeft toegezegd om te werken aan gezamenlijke watervisie op grondwaterbeheer. „We doen dat samen met de Interbestuurlijke Studiegroep Water, waarin provincies, gemeenten, waterschappen en het rijk vertegenwoordigd is”, aldus Jane Alblas van de Unie van Waterschappen. De verwachting is dat deze visie in het najaar klaar is.

Ondanks maatregelen is kortstondige wateroverlast in de toekomst niet te vermijden, verwachten waterschappen. (Foto: De Boomkwekerij)

„Het grondwaterbeleid van de waterschappen is gericht op het in stand houden van de grondwatervoorraad, het beschermen van de grondwaterkwaliteit en het tegengaan van nadelige effecten door grondwateronttrekkingen. De droogte van de afgelopen drie jaar zijn aanleiding om het grondwaterbeleid te herzien en waar nodig aan te passen. Uiteindelijk draait het er om dat we een nieuwe duurzame balans krijgen tussen het watersysteem en het watergebruik, en dat het voorkomen van wateroverlast en watertekorten in evenwicht komt.”

Door de toename van de onttrekkingen en de stijgende watervraag in combinatie met de afnemende waterbeschikbaarheid komt het watersysteem en de watervoorraad onder druk te staan. Waterschappen proberen de grondwaterstanden waar mogelijk te verhogen. Hoe ze dat doen?

Lees het volledige artikel in De Boomkwekerij editie 8. Heeft u een digitaal abonnement? Lees dan nu het complete artikel en meer via mijnboomkwekerij.nl

Geen abonnement? Bekijk hier de mogelijkheden of bel 071-5659644.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties