Waterkwaliteit Moersloot Zundert verbeterd

In het water van de Moersloot in Zundert zijn in 2013 nagenoeg geen gewasbeschermingsmiddelen meer aangetroffen. Dat meldt het Waterschap Brabantse Delta.

Bij metingen in 2012 bleek ook al dat de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in de Moersloot minimaal was. Deze lijn heeft zich in 2013 voortgezet. De metingen zijn uitgevoerd naar aanleiding van normoverschrijdingen voor wat betreft de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in het water in de jaren ervoor.

Maatregelen verbeteren resultaat

Het verbeterde resultaat komt volgens het Waterschap door de genomen maatregelen. Zo worden er bijvoorbeeld minder schadelijke middelen gebruikt en kan door spuiten op het juiste tijdstip de uitstoot naar het oppervlaktewater verminderen. Ook de aanleg van grasranden langs de sloot of de aanleg van een infiltratiegreppel om het afstromende water van een perceel op te vangen droegen bij tot een verbeterde waterkwaliteit. Daarnaast is er ook meer gecontroleerd op onder andere het hergebruik van overtollig gietwater in de containerteelt.

Onderzoek in 2015
Het Waterschap Brabantse Delta voert in 2015 een uitgebreid onderzoek uit in de Moersloot. Dit onderzoek moet nieuwe resultaten opleveren en het Waterschap wil door dit hernieuwde onderzoek kwekers die voorlopen blijven stimuleren en achterblijvers bestraffen.