Meer onttrekkingsverboden van kracht

Waterschap Brabantse Delta heeft sinds 17 juni de onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater uitgebreid. Ook Waterschap De Dommel kent inmiddels onttrekkingsverboden.

Waterschap Brabantse Delta heeft het aantal onttrekkingsverboden uitgebreid. Voor het stroomgebied van de Oude Leij en Bijloop, Oude bijloop en Trufvaart Breda geldt sinds 17 juni ook een onttrekkingsverbod. Voor het gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal geldt alleen een onttrekkingsverbod voor grasland.

Sinds vrijdag 11 juni golden al onttrekkingsverboden voor vijf stroomgebieden die vallen onder Waterschap Brabantse Delta. Het gaat daarbij om de stroomgebieden de Groote Leij en de Hultense Lei – Brandse vaart en zijbeken – Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop – Wouwse gronden Oost – Bleekloop en Zoom.

In het algemeen geldt dat bij een onttrekkingsverbod geen water meer uit de watergangen en aangesloten sloten en beken mag worden gehaald voor bijvoorbeeld beregening.

Verbod in bijna gehele Dommelgebied

Water oppompen uit beken en sloten is per 19 juni in bijna het hele Dommelgebied verboden. Waterschap De Dommel stelt dit onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in zolang het nodig is, om een verdere daling van het waterpeil tegen te gaan.

Het verbod geldt niet voor de Dommel zelf tussen Den Bosch en het Wilhelmakanaal en de beek de Zandleij. Uit de zijwatergangen van Dommel en Zandleij mag geen water worden gehaald. Verder geldt voor het hele gebied een onttrekkingsverbod, inclusief alle zijsloten die erin uitkomen en wateren als visvijvers en vennen.

Nooit eerder besloot het waterschap tot zo’n uitgebreid gebiedsdekkend verbod. En dat al vóór de zomer. Vorig jaar heeft De Dommel tot in december onttrekkingsverboden gehad.

Waterschap Limburg ontziet boomkwekers

Waterschap Limburg heeft vanaf vrijdag 18 juni 12 uur een verbod ingesteld op het gebruik van water uit oppervlaktewater als beken en sloten. Het verbod geldt voor het beheergebied van het waterschap in Midden- en Noord-Limburg (voormalige waterschap Peel en Maasvallei) en het stroomgebied van de Vlootbeek tussen Echt en Roermond.

Kapitaalsintensieve teelten, waaronder de boomkwekerij, zijn door Waterschap Limburg uitgezonderd.

Waterschap Hunze en Aa’s vraagt om melding

Waterschap Hunze en Aa’s vraagt een ieder die wil beregenen uit oppervlaktewater, om dit twee dagen van tevoren bij hen te melden. Zo hebben zij naar eigen zeggen tijd om aanpassingen in de wateraanvoer te doen, zodat er ook voldoende water beschikbaar is om te beregenen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties