25ste Rainlevelr feestelijk in gebruik genomen

  Woensdag 12 februari is de 25ste Rainlevelr in gebruik genomen bij kwekerij Lugt Lisianthus in Monster. Dat gebeurd in het bijzijn van de colleges van Hoogheemraadschap van Delfland en gemeente Westland. Er is nu 139 hectare kasoppervlakte aangesloten, dat samen goed is voor tenminste 13.900 m3 berging in waterbassins.

   

  Lugt Lisianthus en de andere 24 telers in het project RainLevelr zetten hun waterbassin in om regenwater op te vangen bij piekbuien. Door bassins in te zetten voor de opvang van hemelwater komt het water in de sloten minder hoog te staan. Hierdoor vermindert de kans op overstroming en schade.

  Eenvoudig systeem

  In Rainlevelr werken tuinders en overheden samen aan droge voeten. Deelname is op vrijwillige basis. Het succes van het concept ligt in de eenvoud van het systeem. Voorafgaand aan een zware bui informeert het Hoogheemraadschapvan Delfland de tuinders per sms over de neerslagverwachting en vraagt hen om ruimte te maken in hun hemelwaterbassin of silo. De tuinder bepaalt zelf of hij hieraan gehoor geeft. Je moet een speciale doorvoer door het dijklichaam van je bassin maken. Dat is relatief makkelijk bij nieuwbouw of als de folie van een bassin wordt vervangen.

  Ook andere tuinbouwgebieden en waterschappen tonen inmiddels interesse. Tijdens de bijeenkomst werd uitgelegd dat het de uitdaging is om Rainlevelr een integraal onderdeel van elk glastuinbouwbedrijf te laten worden. Hiervoor moet het concept zich doorontwikkelen in samenhang met andere ontwikkelingen binnen de sector. In het bijzonder de ideeën rond vergroting van de voorraadvorming van gietwater zoals ondergrondse opslag.

  Lugt Lisianthus is 25ste deelnemer

  Voor Marcel van der Lugt van het familiebedrijf Lugt Lisianthus was het vanzelfsprekend om op de nieuwe locatie aan de Boomaweg (bijna 6 ha) in Monster een Rainlevelr aan te leggen. “We willen heel graag meedenken met de omgeving, om daar de kans op wateroverlast te beperken. Doordat Delfland de kosten van extra voorzieningen vergoedt, was er ook geen reden om het niet te doen. Over het hele proces van intake tot oplevering zijn we zeer te spreken. Het heeft niet tot extra kosten of vertragingen geleid, en dat is voor een ondernemer niet onbelangrijk”.

  Feestelijke ingebruikname

  In het bijzijn van deelnemende tuinders, Glastuinbouw Nederland, hoogheemraad Manita Koop, wethouder Leen Snijders en andere genodigden werd op 12 februari de 25ste Rainlevelr feestelijk in gebruik genomen. Er is nu 139 hectare kas aangesloten. Hun bassins zijn samen goed voor tenminste 13.900 m3 waterberging. Marcel van der Lugt: „Het bassin op onze locatie kan 16,500 m3 water bevatten. Als we ruimte maken voor Rainlevelr, dan kunnen we een bui van 20 mm regen opvangen. Dat betekent in ons geval  1.200 m3.”

  Ambitie is om dit jaar 200 hectare te halen in het project Rainlevelr. Manita Koop: „We zijn trots op de samenwerking met de tuinbouwsector. Hun innovatiekracht en bereidheid om zich in te zetten voor het maatschappelijk belang is de succesfactor bij dit concept. Een prachtig voorbeeld hoe we met elkaar dit dichtbebouwde gebied aanpassen op het veranderende klimaat.“

  Rainlevelr is een samenwerkingsverband van Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Westland, Glastuinbouw Nederland, en glastuinbouwondernemers. Rainlevelr is onderdeel van het Europese samenwerkingsverband Sponge2020.

  vlnr: Sjaak van der Tak (vz. Glastuinbouw Nederland), Manita Koop (Hoogheemraadschap van Delfland), Monica, Hans, Marcel en Jolanda van der Lugt (Lugt Lisianthus), Leen Snijders (wethouder Gemeente Westland) en Wilko Wisse (Lans Tomaten)

   

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties