Auteurs Posts van Peter van Leth

Peter van Leth

Peter van Leth
537 POSTS 0 REACTIES
Peter van Leth is per 2001 in dienst bij het Vakblad voor de Bloemisterij. Het is zijn vierde agrarische vakblad waar hij werkzaam is, na Het Loonbedrijf, De Fruitteelt en OOGST. Geboren en getogen in Utrecht lag een groene schoolkeuze niet direct voor de hand, maar bij beroepskeuzetesten op het atheneum kwamen groene opleidingsrichtingen toch steeds uit de bus. Hij koos voor de Rijks Hogere Tuinbouwschool in Utrecht. En is in die boeiende sector blijven hangen, niet middenin maar vanaf de zijlijn als journalist. Eigenlijk zou hij wel alle onderwerpen willen beetpakken om over te schrijven, maar toch met enige voorliefde voor ondernemerschap, personeelsbeleid, jong talent, gewasbescherming en veredeling.

Matthias Redlefsen: ’Duitse consument koopt meeste bloemen’

De Duitse consumptie van bloemen per persoon is de hoogste ter wereld, mede dankzij culturele tradities zoals weelderige bloembakken op balkons en bloemperken in...

Vakantiewerkers vloggen weer vanuit de kas

Vlogs uit de Kas krijgt dit jaar een vervolg. Zeven jongeren met een bijbaan in de glastuinbouw vloggen over hun werkdag. Wat zijn de...

Bijna alle plantenpaspoortplichtige bedrijven geregistreerd

Vanwege de nieuwe Plantgezondheidsverordening verwelkomt Naktuinbouw dit jaar zo’n 750 nieuwe bedrijven. Ongeveer 90% van deze bedrijven is nu geregistreerd. De plantenpaspoortplicht breidt per 14...

Somber nieuws over Daconil en Calypso

Voor het middel Daconil 500 Vloeibaar met de werkzame stof chloorthalonil heeft het Ctgb een aflever- en opgebruiktermijn vastgesteld tot 20 mei 2020. Dan verdwijnt...

Vrijstelling Alar in 5 onbedekte pot- en containerteelten

Van 9 juli tot 5 november is Alar 95 als groeiregulator inzetbaar in de onbedekte pot- en containerteelten van hortensia, viburnum, chrysant, azalea en...

Plan voor minder ongevallen en gezondheidsklachten

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft samen met partners uit de agrarische sector waaronder Stigas, werkgevers- en werknemersorganisaties in de glastuinbouw...

Blootstellingsrisico’s middelen opnieuw onderzocht

Het kabinet heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd hoe het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een vervolg...

Raad van State buigt zich over AVV in tuinbouw

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onderzoekt op dit moment de ruimte om bredere toepassing van de Algemeen Verbinden Verklaring (AVV) voor...

Ministerie moet gewasbeschermingknelpunten prioriteit geven

Een Tweede Kamermeerderheid wil dat landbouwminister Schouten structureel gaat inzetten op het terugdringen van het aantal gewasbeschermingsknelpunten. Ze moet met voorstellen komen om ervoor...

Brede weersverzekering wordt wellicht in 2020 al goedkoper

Het streven van het kabinet om boeren en tuinders vrij te stellen van assurantiebelasting (21%) voor de Brede Weersverzekering wordt steeds concreter. In een...

Tweede Kamer wil risico’s verduurzaming ondersteunen

Een Tweede Kamermeerderheid wil dat landbouwminister Schouten nagaat of met het instellen van een risico- en investeringsfonds voor verduurzaming van de land- en tuinbouw...

CO2-behoefte glastuinbouw 2,5 Mton bij klimaatneutraal

De externe CO2 vraag van de glastuinbouw is ca. 2,5 Mton bij de situatie dat er geen aardgas meer gebruikt wordt. Dit blijkt uit...

NOS-bericht kleine smet op ondertekening IMVO Sierteelt

Dinsdag 2 juli tegen het einde van de middag ondertekenden 16 partijen het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenant Sierteeltsector. Wat een feest had...

Overheid polst draagvlak verplichte onderzoeksheffing €350

Via een internetconsultatie kan elke glastuinder zich uitspreken over de verplichte bijdrage van €350 per hectare voor gewasoverschrijdend strategisch onderzoek die de Brancheorganisaties Sierteelt...

Sierteeltsector neemt zelf initiatief tot IMVO Convenant

Dinsdagmiddag 2 juli hebben in totaal 16 partijen het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenant sierteeltsector ondertekend. Daarmee is de sector de tiende sector...

Nu ook het IMVO-convenant in de sierteelt

In navolging van diverse andere sectoren kent de sierteeltsector sinds 2 juli haar eigen Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenant. Hierin heeft Nederlandse sierteeltsector...

‘Ik ben niet iemand die achter de geraniums gaat zitten’

Hans Bentvelsen is vertegenwoordiger voor African Roots, de verkoopmaatschappij van Highland Plants in Kenia. Op 28 ha teelt het bedrijf van vaste planten, perkgoed...

Decock Plants: Breeding mostly a question of teamwork

Decock Plants from the Belgian town of Komen had already been producing young plants for 30 years, when they started a breeding programme for...

Voorlichting cao Glastuinbouw door sector en overheid

Het ministerie van SZW ondersteunt een voorlichtingscampagne in de glastuinbouw gericht op de bewustwording omtrent cao-afspraken. Ook word in samenwerking met de gemeente Westland...