Auteurs Posts van Peter van Leth

Peter van Leth

Peter van Leth
603 POSTS 0 REACTIES
Peter van Leth is per 2001 in dienst bij het Vakblad voor de Bloemisterij. Het is zijn vierde agrarische vakblad waar hij werkzaam is, na Het Loonbedrijf, De Fruitteelt en OOGST. Geboren en getogen in Utrecht lag een groene schoolkeuze niet direct voor de hand, maar bij beroepskeuzetesten op het atheneum kwamen groene opleidingsrichtingen toch steeds uit de bus. Hij koos voor de Rijks Hogere Tuinbouwschool in Utrecht. En is in die boeiende sector blijven hangen, niet middenin maar vanaf de zijlijn als journalist. Eigenlijk zou hij wel alle onderwerpen willen beetpakken om over te schrijven, maar toch met enige voorliefde voor ondernemerschap, personeelsbeleid, jong talent, gewasbescherming en veredeling.

Telers bedrukken massaal hun potten met plantenpaspoort

De meeste potplantentelers hebben hun keuze voor een plantenpaspoort reeds gemaakt. Zo’n 80 tot 90% heeft er voor gekozen potten te laten bedrukken, mede...

RFH-leden willen eenvoudig en betaalbaar milieucertificaat

De meerderheid van de leden van Royal FloraHolland schaart zich achter de ambitie om eind 2020 allemaal een milieucertificaat te hebben. Ze benadrukken wel...

‘Stopzetting Gronings gas heeft nauwelijks effect’

Deze week werd bekend dat het kabinet wil dat er veel eerder dan gepland een eind komt aan de gaswinning in Groningen. „Voor de...

Aquathermie rendabel te rekenen in perkplanten

In de perkplantenteelt is aquathermie een reëel, duurzaam en rendabel alternatief voor gasgestookte teelt. Dat blijkt uit een rekencase uitgevoerd door Bart van Meurs...

Eerste uitkering uit faillissement Baas Plantenservice

Eind april 2019 hebben een aantal kwekers die de dupe waren geworden van het faillissement van Baas Plantenservice in Boskoop een eerste uitkering van...

Verwarring rond bestrijding van ratten en muizen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) meldt dat middelen tegen ratten en muizen (rodenticiden) beschikbaar zijn en blijven. Daarmee reageert...

Wellicht al in 2023 restwarmte Rotterdamse haven in kassen

Gasunie ontwikkelt de hoofdleiding voor restwarmte uit de Rotterdamse haven naar huizen en mogelijk kassen in Westland. Naar verwachting kan de eerste warmte vanaf...

’Eenderde kwekerijen vermeerdert illegaal’

Gemiddeld 34% van door Fleuroselect bezochte kwekers van pot- en perkplanten vermeerdert op een of andere manier illegaal. Dit blijkt uit controles van de...

Jan Huiberts na bijzonder voorval biologisch gaan telen

Kwekerij Dependens in Bennekom was van oorsprong geen biologische kwekerij. Dat is op een bijzondere manier ontstaan. Hoe dan? „Dat is een bijzonder verhaal. In 2000...

Aanbevelingen voor duurzaam telen

Wageningen Economic research (WEcR) onderzocht hoe glastuinbouwondernemers aankijken tegen de transities op energie- en plantgezondheidsgebied, waarbij het accent lag op energie. Uit het onderzoek blijkt...

Greener Plant makes both IKEA and grower more sustainable

IKEA has been working together with growers and environmental organisations on their Greener Plant project. They want to inform consumers about the footprint of...

Tuinbouw moet ook aan de slag met biobased bouwen

Het zou goed zijn als de tuinbouw werkt aan een voorbeeldproject van biobased bouwen. Dat stelden verschillende sprekers tijdens het mini-symposium 'Tuinbouwreststromen en biobased...

Glastuinders twijfelen over haalbaarheid fossielvrij telen

Glastuinders zetten reeds stappen om fossielvrij te telen en willen dit ook uitbreiden. Zij geven echter aan twijfels te hebben of het mogelijk is...

Verduurzamen via Groen Label Kas stokt

De nieuwe en strengere eisen voor Groen Label Kassen (GLK) hebben op korte termijn geleid tot een flinke daling van het aantal aanmeldingen voor...

Neonics in glastuinbouw niet weer tegen het licht gehouden

Dat nuttige insecten ook via honingdauw bloot worden gesteld aan neonicotinoïden is voor landbouwminister Schouten reden om het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen...

Jonge Boerenfonds open op 1 januari 2020

Landbouwminister Schouten heeft de verdere invulling van het bedrijfsovernamefonds bekendgemaakt. Vanaf 1 januari 2020 wordt de borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet (VVK) opengesteld. Daarnaast komt er...

Trias Westland: ’Aardwarmte nu voor alle belangstellenden’

Op 2 september zijn de eerste contracten met de boorder, aannemers en leveranciers getekend voor het tweede aardwarmtedoublet Trias Westland nadat de financiering was...

Duurzamer assortiment Ikea doet teler ook verduurzamen

Met het project Greener Plant heeft Ikea met zowel kwekers als milieuorganisaties gewerkt aan het voor consumenten inzichtelijker maken van de footprint van de...

Alibi Flora en Bonalan toegelaten in sierteelt

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft besloten Alibi Flora (nieuw) en Bonalan (uitbreiding) toe te laten in diverse sierteeltgewassen. Ali...