Extra geld voor energie-onderzoek en -subsidies

  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft voor volgend jaar € 10 miljoen  extra beschikbaar voor Kas als Energiebron. Dit wordt ingezet voor het versnellen van de kennisontwikkeling voor nagenoeg gasloze teelt-, techniek- en kasconcepten en voor extra subsidie binnen de regeling Energie-efficiëntie en Hernieuwbare Energie.

  Met € 4,5 miljoen  worden in 2019 drie tot vijf extra projecten en praktijkdemonstraties mogelijk gemaakt, ondersteund met onderzoek. Het gaat om testen, onderzoek en praktijkervaring opdoen met perspectiefvolle, integrale teelt-, techniek- en kasconcepten voor nagenoeg klimaatneutrale teelt op representatieve schaal of praktijkschaal. Ook is er extra inzet voor kennisuitwisseling en gedragsbeïnvloeding.

  Extra subsidie voor EHG-regeling
  Voor de openstelling van de regeling Energie-efficiëntie en Hernieuwbare Energie (EHG) in 2019 is 5,5 miljoen euro extra beschikbaar, zodat er ook subsidie is voor het tweede energiescherm voor alle bedrijfstypen.

  CCU, geothermie en warmterotonde
  Vanuit de klimaatenvelop 2019 wordt € 10 miljoen  beschikbaar gesteld voor subsidiëring van kostenstudies en pilots voor CO2 afvangen en opslag of voor het afvangen en hergebruiken van CO2. Deze laatste projecten zijn belangrijk voor de externe CO2-levering aan de glastuinbouw. Voor het in kaart brengen van de ondergrond in Nederland om zicht te krijgen op het volledige potentieel voor geothermie en voor testpilots is € 15 miljoen  beschikbaar. Voor de eerste fase van de warmterotonde wordt € 15 miljoen  beschikbaar gesteld. De bijdragen voor CO2 afvangen, geothermie en warmterotonde bieden ook kansen voor CO2-reductie in de glastuinbouw.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties