Fiscus belemmert sociaal gedrag in de familiesfeer

    Nederland moet bezuinigen. Iedereen moet de broekriem aanhalen. De heer Diederik Samsom mocht uitleggen waarom de ouderen hierbij niet worden ontzien. ‘Een deel van de ouderen onder ons beschikken over vermogen en dus ook zij dienen een steentje bij te dragen aan de crisis’, was zijn mededeling.

    De minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem kwam een week of wat later met de opmerking dat hij nog geen wettelijk instrumentarium heeft om bonussen, betaald in het bankwezen, terug te vorderen. Met name bankmensen die in de ogen van velen fors met geld hebben zitten morsen, mogen de verkregen prestatiebeloningen behouden. Dit leidt in sommige situaties tot schrijnende uitkomsten. Het geeft de indruk dat de gedurende vele jaren door oma en opa moeizaam bij elkaar gesprokkelde centen, opgesoupeerd moeten worden omdat bobo’s uit het bankwezen ernaast gekleund hebben. Hoe krom is de wereld? De wereld in Nederland wordt nog krommer.

    Het lijkt erop dat in het jaar van de kroonwisseling Nederland trekjes krijgt van een bananenrepubliek. Een van onze klanten gunt het zijn ouders al enige jaren om gratis te wonen in de tweede bedrijfswoning. Zijn pa en ma hebben een extreem hoge leeftijd. De ouderdom straalt zodanig van hen af dat je de indruk krijgt dat ze Napoleon nog hebben meegemaakt. Zodoende zijn zij ook van een generatie die met noeste arbeid een schamel inkomen verdiende.

    Zij hebben een schitterende kinderschare groot gebracht. Hun kinderen hebben zij leren werken, leren sparen en leren opkomen voor elkaar. Pas in de laatste jaren van hun arbeidzame leven hebben de ouders wat spaarcenten op de bank kunnen zetten. Vanwege alle goeds wat de zoon van zijn ouders heeft meegekregen, laat hij hen gratis wonen. Een dergelijke familierelatie is een voorbeeld voor een samenleving die moet bezuinigen.

    De Belastingdienst blijkt daar anders over te denken. Zonder enig gevoel voor onvoorwaardelijke familieverhoudingen gaat de inspecteur uit van een schenking! Strikt formeel stelt hij dat als een zakelijke huur ontbreekt, deze oude mensen bevoordeeld worden. Daarover is dan schenkbelasting verschuldigd. De oplossing is nu dat pa en ma huur gaan betalen. Ze komen nu in aanmerking voor huursubsidie. Door het op deze manier belemmeren van sociaal gedrag duurt de crisis nog wat langer!