Vakblad voor de Bloemisterij Opinie Jean Aerts, LTO Glaskracht: ’Systeem toelatingen moet anders’

  Jean Aerts, LTO Glaskracht: ’Systeem toelatingen moet anders’

  0

  Vorige week werd de eindrekening van de Green Deal opgemaakt. Zes groene middelen zijn toegelaten, tegen gemiddeld 75% lagere kosten. Ook is de toelatingsprocedure iets versneld. Het Ctgb heeft een Greenteam en een coördinator groene middelen aangesteld. Desondanks is LTO Glaskracht-bestuurder Jean Aerts kritisch over het resultaat.

   Heeft de Green Deal iets opgeleverd?

  „De Green Deal heeft zeker inzichten opgeleverd En dat is winst. Echter, we hebben niet voor niets een brandbrief gestuurd over de spagaat waar telers in zitten. Juist de IPM systemen lopen vast aan een gebrek aan integreerbare middelen. Trips bijvoorbeeld is nog steeds een groot knelpunt. Wereldwijd is er veel kennis over laagrisicomiddelen, maar die komen vaak niet in aanmerking voor een toelating omdat ze een beperkte effectiviteit hebben. Juist 10% effectiviteit kan net genoeg zijn om een biologisch systeem in evenwicht te houden.”

   Wat is het probleem precies?

  „Die middelen of ’plantversterkers’ met nagenoeg geen claim op bestrijdingseffect komen in de huidige toelatingssystematiek niet naar voren. Daar is wel behoefte aan in de teelt. Vanuit de teelt is behoefte aan een eenvoudige toetsing op risico voor mens, dier en milieu. Je wilt geen stoffen toepassen die schadelijk zijn voor je klanten, je medewerkers of het milieu. Melk is een goed voorbeeld. De spuitnevel moet je niet inademen. Dat is het risico. De toepasser kan zich makkelijk beschermen en is het probleem opgelost.”

   Is dat in Nederland anders dan in andere landen?

  „In Amerika en Canada kennen ze de GRAS lijsten, en in Duitsland en Zwitserland de positiv -lijsten met plantversterkers. In Nederland wordt de RUB lijst afgebouwd. Wereldwijd is dus kennis aanwezig over die stoffen, maar in Nederland kunnen we ze niet toepassen omdat er geen passende procedure is. En zijn we als telers raken we onze kennisvoorsprong internationaal kwijt. Dat willen we toch niet?”

  Wat moet er veranderen in de toelatingssystematiek?

  „Het toelatingssysteem moet innoveren in een Green Deal 2.0. Willen we IPM ondersteunen, dan moet er een passende procedure komen voor die extracten op natuurlijke basis die niet te patenteren zijn. ’Eigenaarsschap’ is de basis van de huidige toelatingssystematiek en dat ontbreekt bij dergelijke middelen. Je moet de toelatingssystematiek durven te veranderen als je echt wil innoveren op verduurzaming.”

   Meer over de Green Deal in het Vakblad voor de Bloemisterij nr. 12 van vrijdag 24 maart.

  Joef Sleegers
  Joef Sleegers werkt sinds 2006 bij het Vakblad voor de Bloemisterij. Hij schrijft graag over innovatie en nieuwe technieken, en voelt zich thuis in een sector die ’verantwoord ondernemen’ serieus neemt.