Vakblad voor de Bloemisterij Energie Kabinet wil gaswinning Groningen stoppen in 2022

  Kabinet wil gaswinning Groningen stoppen in 2022

  0

  Het kabinet wil de gaswinning in Groningen al in 2022 stoppen; acht jaar eerder dan het jaar 2030 waarvan eerst werd uitgegaan. Dat zeggen ingewijden in Den Haag. Minister Wiebes heeft ook toegezegd dat de gaswinning volgend jaar al onder het ’veilige niveau’ van 12 miljard kubieke meter komt. De Tweede Kamer had het kabinet vlak voor de zomervakantie opgeroepen de winning zo snel mogelijk onder dat niveau te brengen.

  Bij 12 miljard kuub daalt het risico op aardbevingen in Groningen tot een aanvaardbaar niveau, aldus het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Die grens werd vastgesteld na de zware beving begin 2018 bij Zeerijp.

  Het totale gasverbruik in Nederland ligt rond 33 miljard kuub. Daarvan wordt op dit moment ongeveer 18 miljard kuub in Groningen gewonnen. De rest komt uit kleine velden op de Noordzee, van LNG en vanuit landen als Noorwegen en Rusland. Het aandeel buitenlands gas zal in de nabije toekomst dus snel groter moeten worden, zegt Sjors de Bruijn, energie-analist bij Nife. Daarvoor wordt onder meer de Nordstream II pijpleiding aangelegd.

  Buitenlands gas heeft echter een hogere calorische waarde dan Gronings gas. De belangrijkste maatregel die het kabinet noemt is de inwerkingstelling van een extra stikstofinjector in 2022 in Zuidbroek, waarmee de calorische waarde kan worden verlaagd. Dit vervangt Gronings gas. „Deze maatregel was al in 2017 bekend en het is goed nieuws dat de doorlooptijd wordt gehaald, dus dat er geen vertraging is”, zegt Rob van der Valk, energiespecialist bij Glastuinbouw Nederland.

  Alleen in strenge winters zal er nog gas uit Groningen nodig zijn. Daarom worden de velden nog niet afgesloten. Daarnaast worden vermoedelijk enkele exportverplichtingen voor levering van Gronings gas aan het buitenland versneld afgebouwd. Tot slot worden met enkele grote afnemers afspraken gemaakt om uiterlijk in 2022 een omschakeling te maken van laagcalorisch naar hoogcalorisch gas.

  Voor de glastuinbouw zal dit op termijn weinig gevolgen hebben, verwacht Peter van den Berg, directeur inkoop bij Agro-Energy. „Wel lopen de prijzen nu op, door emotie in de markt.” „Dat zal een schrik-effect zijn omdat men verwacht dat de LNG-aanvoer op het huidige niveau blijft”, zegt energie-analist De Bruijn.

  Energie-specialist Van der Valk denkt eveneens dat de gevolgen voor de glastuinbouw op termijn beperkt zullen zijn. „Uit de informatie blijkt dat de fysieke levering van aardgas niet in gevaar zal komen voor huishoudens en bedrijven.”

  Foto: Shutterstock
  Joef Sleegers
  Joef Sleegers werkt sinds 2006 bij het Vakblad voor de Bloemisterij. Hij schrijft graag over innovatie en nieuwe technieken, en voelt zich thuis in een sector die ’verantwoord ondernemen’ serieus neemt.

  Reageer op dit artikel

  avatar