Tuin en Landschap Kennisconsortium Bodem opgericht

  Kennisconsortium Bodem opgericht

  0

  De bodemkwaliteit in Nederland gaat achteruit, maar een gezonde bodem is de basis voor akkerbouw, veeteelt en natuur. Reden voor elf partijen om hun krachten te bundelen en samen onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een transitie naar een gezonde bodem.

  Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College, Wetsus, Ecostyle, het Louis Bolk Instituut, van Iperen, Aequator, HLB, Bioclear, LTO Noord en de gemeente Ooststellingwerf hebben op woensdag 5 oktober de samenwerking, Kennisconsortium Bodem gelanceerd.

  Ambitie

  Het consortium heeft de ambitie om over vijf jaar aan te tonen dat de transitie naar een gezonde bodem realiseerbaar is én samengaat met een gezond businessmodel voor de agrosector. Het wordt gevestigd op het Ecomunitypark in het Friese Oosterwolde

  Lectoraat

  Hogeschool Van Hall Larenstein heeft speciaal voor het Kennisconsortium Bodem een lectoraat ‘Duurzaam Bodembeheer’ in het leven geroepen. Sinds 1 juli 2016 is Emiel Elferink, senior adviseur bij Bioclear, aangesteld als lector Duurzaam Bodembeheer.

  V.l.n.r. Ruud Mantingh (Aequator), Dirk Bakker (Van Iperen), Harry Oosterman (burgemeester gemeente Ooststellingwerf), Ton Stierhout (Nordwin College), Janny Peltjes (HLB), Emiel Elferink (Van Hall Larenstein), Pier Oosterkamp (ECOstyle), Tineke de Vries (LTO Noord), Cees Buisman (Wetsus), Diane Keizer-Mastenbroek (Van Hall Larenstein), Jan Willem Erisman (Louis Bolk Instituut), Sytze Keuning (Bioclear).