De Boomkwekerij Nieuws Nieuwe Green Deal bosplantsoenketen: nu of nooit

  Nieuwe Green Deal bosplantsoenketen: nu of nooit

  0

  Een jaar geleden zou de nieuwe Green Deal ’Geschikt
  plantmateriaal voor een klimaatbestendig bos, natuur en landschap’ worden
  ondertekend door alle betrokken partijen, maar het is nog steeds niet gebeurd.
  Hoe komt dat?

  De nieuwe Green Deal staat gepland als het vervolg op de afgelopen
  Green Deal ’Weet welk plantmateriaal je (ver)koopt’ die onder andere heeft
  geleid tot de opzet van de ketencertificering Naktuinbouw Select Plant
  Bosplantsoen. In die Green Deal hebben alle schakels in de keten ook
  afgesproken dat ze zich allemaal inzetten voor kwaliteit op de eindplek: de
  herkomst van het uitgangsmateriaal moet in de Rassenlijst Bomen staan.

  Maart 2018 zou de nieuwe Green Deal worden ondertekend, maar
  dat liet toen nog op zich wachten vanwege enkele redenen: er zaten nog haken en
  ogen aan de technologie achter de ketencertificering, het aantal afnemers als
  deelnemer moest nog groeien. En er moest een businessmodel worden ontwikkeld om
  de zaadgaarden in stand te houden.

  Veel zaadgaarden in Nederland zijn van Staatsbosbeheer. Die
  beheert ook de genenbank met autochtone herkomsten in Roggebotzand; deze is
  gerealiseerd met financiering vanuit de Rijksoverheid. De financiering wordt
  echter afgebouwd, omdat de overheid wil dat de markt dit overneemt. Daarom is
  dus een businessmodel nodig.

  Het opstellen van een realistisch en haalbaar model is
  echter niet eenvoudig, omdat de genenbank ook een publiek belang dient. Daarnaast
  heeft Nederland internationaal afgesproken om de biodiversiteit (dus het
  genetisch materiaal) in stand te houden. En er is nog een andere belangrijke reden,
  aldus Jos Jansen, voorzitter van de stuurgroep van de Green Deal: „De markt voor
  bosplantsoen is erg moeilijk in te schatten en verder sterk afhankelijk van een
  aantal condities die via de Green Deal gerealiseerd moeten worden.”

  Een jaar geleden was Jansen ervan overtuigd dat de nieuwe
  Green Deal zou doorgaan. Alle partijen in de stuurgroep hadden het concept voor
  het akkoord namelijk al goedgekeurd, en het was ook al juridisch gecontroleerd.

  Het afgelopen jaar hebben echter enkele partijen, waaronder
  de LTO Vakgroep Bomen en Vaste planten, twijfels geuit over de haalbaarheid van
  het businessmodel, aldus Jansen. Volgens de voorzitter heeft dat vooral te
  maken met de genoemde inschattingen over een businessmodel, om het uitgangsmateriaal
  uit de genenbank via dat model in de markt te zetten. „De onzekerheden en
  risico’s blijven groot, vooral ook door de afhankelijkheid van diverse condities”,
  aldus Jansen. De stuurgroep wenst bijvoorbeeld het gebruik van gecertificeerd plantmateriaal
  verplicht te stellen bij de huidige subsidieregelingen in Nederland, in dit
  verband met name het Subsidiestelsel Natuur en Landschap van de provincies.

  Een ander punt van aandacht blijft volgens Jansen de positie
  van Staatsbosbeheer die bijzonder is. De grootste bos- en
  natuurterreinbeheerder van Nederland is namelijk (als zelfstandig bestuursorgaan)
  onderdeel van de overheid, levert zaad uit eigen bronnen, laat het opkweken
  door kwekers, en is ook afnemer van bosplantsoen.

  Die positie is nooit anders geweest, en Staatsbosbeheer moet
  als zelfstandig bestuursorgaan ook zijn eigen broek ophouden (wat met name door
  de verkoop van hout uit eigen bossen gebeurt). „Maar die positie maakt het nu
  wel lastig.”

  Jansen gaat nu eerst met de meest betrokken partijen aan
  tafel. Dat zijn volgens hem in ieder geval de LTO Vakgroep en Staatsbosbeheer.
  „Het zal een ultieme poging worden”, zegt de voorzitter, doelend op eerdere kwesties
  tussen beide partijen uit het verleden. „Anders zie ik geen mogelijkheden meer
  voor een tweede Green Deal.”

  De voorzitter wil vervolgens ook zo snel mogelijk aan tafel
  met de Rijksoverheid en met name het ministerie van Landbouw, Natuur en
  Voedselkwaliteit, die in de Green Deal als eerste namens de Rijksoverheid
  optreedt. Andere betrokken ministeries zijn Economische Zaken en Klimaat;
  Infrastructuur en Waterstaat.

  De positie van Staatsbosbeheer is wel divers, maar ook de
  overheid speelt verschillende rollen: als opdrachtgever van
  beplantingsprojecten, als publiek verantwoordelijke voor de genenbank, en als
  subsidiegever bij beplantingen door andere partijen. „De overheid moet meer geld
  beschikbaar stellen: aan beplantingen, aan de ketencertificering waarin de
  sector al veel geld heeft gestoken. En aan de uitvoering van een nieuwe Green
  Deal.”

  Alle seinen voor meer bossen en andere beplantingen staan nu
  op groen, aldus Jansen, verwijzend naar ontwikkelingen rondom het
  Klimaatakkoord en het Actieplan Bos en Hout. Actie is ook noodzakelijk gezien de
  ontwikkeling van bepaalde ziekten en plagen, zoals essentaksterfte. „Maar meer
  groen moet nu wel gebeuren. Het kernwoord is vertrouwen: dat moeten alle
  partijen wel hebben in elkaar.”

  Proceed to read this article?

  Login as member

  Your benefits

  • Access to premium articles
  • Our weekly newsletter
  • Six times a year a digital magazine on myfloribusiness.com
  • On all mobile devices and on the web.
  Arno Engels
  Since 2000 Arno Engels has been editor of De Boomkwekerij, Dutch magazine for hardy nursery stock. Since 2018 he is also Floribusiness editor.

  Reageer op dit artikel

  avatar