De Boomkwekerij Markt Nieuwe Green Deal voor verbeteren bosplantsoenketen

  Nieuwe Green Deal voor verbeteren bosplantsoenketen

  0

  Begin volgend jaar wordt hoogstwaarschijnlijk een nieuwe Green Deal gesloten die de Nederlandse bosplantsoenketen verder moet verbeteren tot op de eindbestemming.

  De nieuwe Green Deal heet ’Geschikt plantmateriaal voor een klimaatbestendig bos, natuur en landschap’ en zal het vervolg zijn op ’Weet welk plantmateriaal je (ver)koopt’, de eerdere Green Deal die officieel 1 januari 2016 was afgelopen.

  De stuurgroep heeft momenteel het concept voor de nieuwe Green Deal afgerond, meldt voorzitter Jos Jansen. „Binnen de stuurgroep is overeenstemming over de tekst. Het concept ligt nu bij alle betrokken partijen, met de vraag of die zich ook in de tekst kunnen vinden en vervolgens willen ondertekenen voor akkoord.”

  Bedoeling is om de overeenkomst ergens in februari/maart officieel te ondertekenen op een toepasselijke locatie: een eindbestemming van aangeplant bosplantsoen.

  Nu drie ministeries betrokken

  Het concept is voorgelegd aan dezelfde partijen die de eerste Green Deal hadden gesloten, waaronder LTO Cultuurgroep bos- en haagplantsoen, Boheza, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, Raad voor plantenrassen, Staatsbosbeheer en diverse overheden.

  Bij de nieuwe Green Deal zijn drie ministeries betrokken: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (coördinator), Economische Zaken en Klimaat alsmede Infrastructuur en Waterstaat.

  De Green Deal gaat van 2018 tot en met 2020 lopen. Om actiepunten te kunnen uitvoeren wordt al overleg gevoerd met de Rijksoverheid. De actiepunten liggen in het verlengde van de vorige Green Deal. Dat is onder andere deelname aan de ketencertificering Naktuinbouw Select Plant Bosplantsoen.

  Foto: Shutterstock

  Arno Engels
  Since 2000 Arno Engels has been editor of De Boomkwekerij, Dutch magazine for hardy nursery stock. Since 2018 he is also Floribusiness editor.

  Reageer op dit artikel

  avatar