Peter Loef: ’Internationale werknemer verdient waardering’

  Glastuinbouw Nederland onderschrijft de richting waar het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten naar toe wil. Immers, internationale werknemers moeten met respect en waardering worden behandeld. Goed werkgeverschap is ook wat hen toekomt en wat het overgrote deel van de bedrijven in de glastuinbouwsector deze groep werknemers als vanzelfsprekend biedt.

  Peter Loef

  Bestandskoppelingen

  Goed dus dat er ingezet wordt op meer handhaving om diegenen op te sporen die willens en wetens de regels overtreden om er zelf beter van te worden, laat Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid namens de ondernemersorganisatie weten. Belangrijk hierin vindt hij ook die relatief kleine groep personen aan te pakken die meerdere BVtjes op hun naam hebben staan om zo ongrijpbaar te blijven en het geld afromen en gedupeerden met ellende achterlaten. „Bestandskoppelingen, waarover gesproken wordt, is goed, wat ook internationaal moet. Want ik ben ervan overtuigd dat als bestanden van de Belastingdienst, Binnenlandse zaken, Sociale Zaken, Justitie en Gemeenten worden gekoppeld er nog maar weinig niet bekend is van die personen. Zie dit als laaghangend fruit en een groot deel van het probleem is opgelost.”

  Goed nieuws geen nieuws

  Van misstanden hebben zeker de individuele internationale werknemers die met louche personen in aanraking komen, last. Echter, ook de grote groep ondernemers die het als vanzelfsprekend beschouwt om zich ook richting internationale werknemers als goed werkgever te gedragen en respect voor arbeidsmigranten te tonen, benadrukt Loef. „Want de glastuinbouw wordt met alleen maar negatieve media-aandacht onterecht in een kwaad daglicht gesteld. Met als gevolg dat dit mensen schuw maakt om interesse te tonen in een toekomst in deze sector. Jammer dat goed nieuws voor de media geen nieuws is. Gelukkig heeft Emiel Roemer, voorzitter van aanjaagteam, wel oog voor goede ondernemers in het rapport”

  Goede woonruimte

  Goed ook dat er wordt geadviseerd om te investeren in de bouw van woonruimte voor onze internationale werknemers, somt Loef verder op. In veel gevallen is het kwaliteitsprobleem ook een kwantiteitsprobleem. „Een verplichte certificering voor ieder uitzendbureau is op zich niet verkeerd. Het moet echter niet zo zijn dat de overheid daarmee hun eigen handhavingsverantwoordelijkheid bij de private sector weglegt. Wij hebben al in onze cao staan dat er alleen zaken mag worden gedaan met een SNA-gecertificeerd uitzendbureau.

  Wat vervelend is, is dat Roemer 15m2 woonruimte voorschrijft terwijl een groot deel van de 15% van de leden die zelf huisvesting aanbiedt nieuwbouw heeft gepleegd op basis van de toen geldende regels. Ook 1 persoon per kamer gaat voor tekorten zorgen in woonruimte. Daarom ook de noodzaak om bij te bouwen.”

  Niet scheiden

  Een ander punt is de scheiding van werkgeverschap en huisvesting. „Natuurlijk zien wij de incidenten. Maar voor veel werkgevers zijn goed werkgeverschap en goede huisvesting in elkaar geschoven. Zonder goede huisvesting prijs je jezelf ook uit de arbeidsmarkt”, beweert Loef.

  Ondernemers investeren dan ook in goede huisvesting en controleren ook steekproefsgewijs bij uitzendbureaus waarmee zij samenwerken. Plus dat er een maximum bedrag is dat je op het loon mag inhouden. „Maar nog belangrijker, veel internationale werknemers vinden het fijn als voor huisvesting en een zorgverzekering gezorgd wordt. Nu moeten ze zelf een verhuurder gaan zoeken die niet gebonden is aan maximum in te houden bedragen. Die vraagt gewoon een volle huurprijs. Huisjesmelkers liggen op de loer. En worden die wel gehandhaafd en gecontroleerd?”

  Met betrekking tot de loskoppeling van huisvesting en werksfeer, juicht Loef het wel toe als er landelijk overal hetzelfde beleid komt met betrekking tot registratie van arbeidsmigranten en certificering van uitzendbureaus. Dat is een belangrijke stap om tot goed beleid te komen.

  Geen nieuwe regels

  Glastuinbouw Nederland is niet voor weer nieuwe regels of weer een nieuw systeem, waardoor ondernemers weer veel extra’s moeten doen en veel internationale werknemers ook dingen moeten gaan regelen die nu niet hoefden. „Felle gerichte handhaving en focus op de ‘boeven’, in plaats van weer nieuwe regels. Het ontmoedigen van de goede werkgevers in de sector, die daarin ook investeren, is niet gewenst”, aldus de beleidsspecialist.

  Vragen blijven

  Als adviezen worden overgenomen, dan heeft dat wel consequenties. Wat moet je als je in huisvesting hebt geïnvesteerd? Moet je dat dan verkopen? Het is ook maar de vraag of de internationale werknemers in de buurt van jouw bedrijf wel kunnen huren. Een boete van 8.000 euro per uitzendkracht die je inhuurt bij een uitzendbureau dat niet gecertificeerd is. Maar is het private systeem wel in staat om jaarlijks 14.000 uitzendbureaus te controleren?

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties