Vakblad voor de Bloemisterij Opinie Zwaarden, paarden en ziektekiemen

  Zwaarden, paarden en ziektekiemen

  0

  Zwaarden, paarden en ziektekiemen is de titel van een boek van Jared Diamond. In dit boek kijkt hij op een bepaalde manier naar het verleden. Als Amerikaanse wetenschapper geeft hij aan waarom Europeanen en Aziaten de wereld domineren. Een interessant hoofdstuk is getiteld: Het fatale geschenk dat vee heet, de evolutie van ziekten.

  Het gaat niet over de discussies die wij voeren over vleesconsumptie, vleesvervangers en duurzame ontwikkeling, maar over ontwrichtende epidemieën van infectieziekten in het verleden. Epidemieën, zoals de Zwarte Dood (Builenpest) in de middeleeuwen of de Spaanse Griep. Ziekten die hele volksstammen deden verdwijnen.

  Hier moest ik aan denken toen bekend werd dat het coronavirus waarschijnlijk afkomstig zou zijn van vleermuizen. Op het gebied van de menselijke gezondheid blijkt dat ziekten veelal een dierlijke oorsprong hebben. Maatregelen om dit soort calamiteiten te voorkomen zijn drieledig: voorkomen, isoleren en repareren. Alle drie hebben nu de hoogste aandacht.

  Pijnlijk duidelijk wordt ook dat we door de gevolgen van globalisering internationale ketens van bedrijvigheid hebben ontwikkeld, die ook risico’s met zich mee brengen. Elke kink in de kabel kan grote gevolgen hebben en krachten op gang brengen om meer aan risicospreiding te doen, maar ook om te deglobaliseren. En dit laatste resoneert met krachten die om sociale en milieutechnische redenen pleiten voor deze deglobalisering

  Wat betekent dit alles voor onze bloemisterijsector? Dat is iets om goed over na te denken.

  De globalisering van de laatste 40 jaar heeft een aantal landen (Kenia, Colombia en anderen) de mogelijkheid geboden om zich als producent en exporteur te manifesteren op het wereldtoneel van de bloemisterij. De Nederlandse producent heeft zich daar door innovatie aan aangepast, is soms zelf in die landen gaan produceren en de handel heeft door de vrijhandel en import haar internationale positie verstevigd.

  China is met 1.3 miljard inwoners, een snelgroeiend inkomen per hoofd en een snelle verstedelijking een perspectiefvolle markt.

  Een strategische vraag voor de Nederlandse bloemisterij sector is welke kansen deze markt biedt. En dan moeten we naar de gehele keten van genetisch materiaal tot het winkelschap kijken. Maar ook naar import- en exportmogelijkheden en op te bouwen concurrentiepositie ten opzichte van lokale productie en andere exporterende landen. Hierbij maakt een wereld van verschil of er sprake zal zijn van verdere globalisering of deglobalisering.

  China is op dit moment voor een deel van onze business een belangrijke toeleveringspartner, voor de export nog maar een kleine afnemer, maar voor lokale productie is China een enorme potentiële groeimarkt.

  Het effect van het huidige coronadrama dwingt eenieder die internationaal actief is na te denken over dit vraagstuk. Het lijkt erop dat de effecten op dit moment op sectorniveau beperkt zijn. Op individueel niveau, voor diegenen die actief zijn op China en weinig aan risicospreiding hebben gedaan, kunnen de gevolgen natuurlijk zeer pijnlijk zijn.

  Rekening dient te worden gehouden met de elkaar versterkende krachten van deglobalisering die opnieuw tot tarifaire en non tarifaire belemmeringen kan leiden

  Dat laatste is niet waar de sector op moment op zit te wachten.

  Herman de Boon,

  Bestuurder en commissaris in de tuinbouw

  Lees hier meer columns van Herman

  Reageer op dit artikel

  avatar