Afvalverwerkers en Ocap onderzoeken mogelijkheden CO2-levering aan glastuinbouw

  Afvalenergiebedrijven AEB Amsterdam, HVC, AVR Rotterdam en CO2-leverancier Ocap gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de mogelijkheden van het afvangen en hergebruiken van CO2 in de glastuinbouw. De bedrijven hebben daarvoor onlangs subsidie gekregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook afvalenergiebedrijf Twence heeft hiervoor recent een subsidiebeschikking ontvangen. Als de studies aantonen dat CO2-levering technisch, maatschappelijk en economisch haalbaar is, kan er al in 2019 met de realisatie van het plan worden begonnen, zo melden de betrokken partijen.

  Bij de genoemde afvalverwerkers komt bij de verbranding van niet-recyclebaar restafval jaarlijks 4 Megaton CO2 vrij. Zeker de helft daarvan kan worden afgevangen en getransporteerd naar glastuinbouwbedrijven. De studies moeten de economische, technische en maatschappelijke details hiervan in kaart brengen. In totaal zijn met het onderzoek enkele miljoenen euro’s gemoeid. De verstrekte subsidies dragen daar substantieel aan bij.

  Foto: Shutterstock

  Financiële ondersteuning
  De studies zullen nog dit jaar worden uitgevoerd. De rapportages gaan als basis dienen voor eventuele vervolgstappen. Onderdeel van de rapportage zal ook de vraag zijn hoeveel financiële ondersteuning nodig is om de plannen te concretiseren. De studies kunnen worden beschouwd als een concrete invulling van de klimaatplannen voor de land- en tuinbouw zoals op 10 juli gepresenteerd in het klimaatakkoord.

  Betere leveringszekerheid
  Deze mogelijke uitbreiding van het aantal beschikbare CO2-bronnen en het CO2 -leidingnetwerk leidt tot een betere leveringszekerheid voor tuinders. Dat stelt hen vervolgens in staat voor het verwarmen van kassen over te stappen op duurzame energie in plaats van aardgas. Daarnaast kan de uitbreiding bijdragen aan een mogelijk CO2 Smart Grid. Daarmee zouden bedrijven die CO2 uitstoten, meer mogelijkheden krijgen om hun CO2 te transporteren naar andere bedrijven die het als grondstof kunnen gaan gebruiken. Het klimaatakkoord zet ook op deze vorm van hergebruik in.

  Stoppen met zomerstook
  LTO Glaskracht Nederland heeft er eerder al op gewezen dat de Nederlandse glastuinbouw jaarlijks zo’n 6 megaton CO2 uitstoot. Tuinders kunnen, mits er voldoende externe CO2 beschikbaar is, direct stoppen met de zomerstook van aardgas in WKK’s om CO2 te produceren. Voldoende CO2 is voor de tuinders ook een voorwaarde om over te kunnen schakelen op duurzame warmtebronnen, zodat ook de rest van het jaar geen aardgas meer hoeft te worden gestookt en de CO2-uitstoot dus naar nul kan dalen.

  De sector heeft aangegeven graag te willen overschakelen naar volledige duurzame energie, mits er voldoende (2 Megaton per jaar) CO2 beschikbaar is. Tot nu toe haalde de glastuinbouw steeds de afgesproken milieudoelen. De afvalsector kan deze hoeveelheid CO2 leveren en zo bijdragen aan de verduurzaming van de glastuinbouwsector.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties