Tuin en Landschap nieuws Brede coalitie presenteert Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  Brede coalitie presenteert Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  0

  Woensdag is in het Haagse Nieuwspoort een deltaplan voor biodiversiteit in Nederland gepresenteerd. Een groot aantal organisaties en bedrijven werkt hierin samen om biodiversiteitsverlies om te buigen naar herstel.

  In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel worden doelstellingen geformuleerd voor 2030. Zo moet de aantrekkelijkheid van het landelijk gebied voor planten en dieren worden verbeterd, om natuurgebieden met elkaar te verbinden. Ook moet biodiversiteit meer ruimte krijgen op boerenland. Daarnaast wordt ook de natuurvriendelijke inrichting van bermen, dijken, bedrijventerreinen en ander openbaar groen gestimuleerd, zodat een fijnmazig groen netwerk ontstaat.

  Eén van de actiepunten is het meetbaar maken van bijdragen aan biodiversiteitsherstel. Hierdoor is stapeling van beloning mogelijk voor de prestaties van natuurbeheerders, boeren, overheden en particulieren.

  Biodiversiteitsmonitor

  Zo moeten boeren die aantoonbaar bijdragen aan biodiversiteitsherstel beter worden beloond voor hun producten. Er komt een Biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw en Natuurmonumenten start met een landbouwscan. Ten slotte kunnen boeren ook bijdragen aan het beheer en onderhoud van openbaar groen, om zo regionale kringlopen sluitend te maken.

  „We zijn trots op de koers die we vandaag presenteren,” zei Louise Vet, voorzitter van het voorbereidende Deltaplan-team tijdens de presentatie. „Er is commitment, en we hebben scherpe tegenstellingen overbrugd. Nu is het moment voor nieuwe partijen om aan te sluiten: bij het definitieve plan voor daadwerkelijk herstel van de biodiversiteit zijn zij
  onmisbaar.”

  Ralph Mens
  Ralph Mens is sinds 2007 werkzaam bij Hortipoint en is hoofdredacteur van Tuin en Landschap.

  Reageer op dit artikel

  avatar