De Boomkwekerij Nieuws Definitief geen lage WW-premie voor seizoenswerk

  Definitief geen lage WW-premie voor seizoenswerk

  0

  Seizoensarbeiders gaan niet onder het lage WW-tarief vallen. Dit laat minister Koolmees weten in een Kamerbrief. Volgens de bewindsman is een uitzondering maken voor seizoenswerk in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) niet handhaafbaar en daarmee onuitvoerbaar.

  Het opnemen in de loonaangifte van een (in de cao afgesproken) uitzondering op de hoge WW-premie voor seizoensgebonden arbeid is niet handhaafbaar en daarmee onuitvoerbaar. De Belastingdienst zou dan per werknemer moeten kijken of er seizoensgebonden werkzaamheden worden verricht en of zo’n functie onder een bij cao bepaalde uitzondering valt. Bovendien heeft de werkgever er belang bij om deze code aan te geven, ook als deze niet de werkelijkheid weergeeft. Terwijl bij de werknemer een belang bij een juiste opgave ontbreekt.

  Volledigheidshalve merkt Koolmees op dat de loonaangifte 2020 niet meer kan worden aangevuld met een code voor het herkennen van contracten met seizoensmatige arbeid in bepaalde cao’s.

  7% loonkostenstijging

  Een hoog ww-tarief voor seizoenarbeid en de transitievergoeding, maakt de wet voor ondernemers duur, aldus LTO. Loonkosten kunnen bij sommige werkgevers tot 7% loonkostenstijging zorgen. Daarbij komt nog, dat veel mensen die dit werk verrichten, ook geen vast contract willen.

  Peter van Leth
  Peter van Leth is vakredacteur politiek en economie bij het Vakblad voor de Bloemisterij. Verdere aandachtsgebieden zijn personeelsbeleid, gewasbescherming, veredeling, groene, perk- en kuipplanten.

  Reageer op dit artikel

  avatar